Exit

Ontwikkel jezelf en schrijf mee aan onze lesmethode Nederlands

header auteurs gezocht Station

Bepaal jij mede de toekomst van het onderwijs?

Eindexamenboeken CE 2024: Plato en Livius
Lees nu: Werken met de eindexamenbundels van Eisma Edumedia

Meer weten over de opzet en het werken met de eindexamenbundels? Educatief adviseur Anne Brink schreef over beide bundels een informatief artikel. Hierin beschrijft ze niet alleen de opzet van het pensum en cultuurhistorische inleidingen, maar neemt ze u ook mee door de hulpmiddelen voor zowel leerling als docent.

Werken met de examenbundel Grieks van Eisma Edumedia
Werken met de examenbundel Latijn van Eisma Edumedia

Minerva 2023 is nu beschikbaar

Minerva 2e druk, 2023

Minerva, de Latijnse leergang van Eisma Edumedia, bestaat alweer acht jaar en wordt inmiddels op veel scholen gebruikt. De auteurs hebben in samenspraak met de uitgeverij besloten om een herdruk van beide delen van de leergang voor te bereiden. Er is daarbij gebruik gemaakt van de suggesties van veel gebruikers. Ook de ervaringen van de auteurs zelf die met dit boek hebben gewerkt, waren in dit kader van belang. Dit materiaal vormt het uitgangspunt voor deze herdruk. Dit jaar verschijnt de herdruk van deel 1, volgend jaar die van deel 2.

Library (t) havo-vwo leerjaar 2 beschikbaar

Library 2 covers

In 2022 introduceerden we Library (t) havo-vwo leerjaar 1, vanaf nu is deze lesmethode Engels ook voor leerjaar 2 beschikbaar. Het leerwerkboek kan ook nu weer aangevuld worden met de files Grammar en Fiction.

Wij staan voor u klaar

Team Eisma Edumedia

Wilt u meer weten over een lesmethode, de leeromgeving of de docentenomgeving?
Neem gerust even contact op, we helpen u graag verder.

UITGELICHT

Vrijheid en Gelijkheid

Vrijheid en gelijkheid is een boek waarin het functioneren van en het denken over de Atheense democratie centraal staan.

In deze uitgave komen verschillende genres aan bod: tragedie, komedie, geschiedschrijving, retorica en filosofie.

Woordenboek Grieks

Woordenboek Grieks Nederlands 4e druk 9789087719999

Het Woordenboek is onmisbaar in de huidige praktijk van het onderwijs Grieks.

Het is een beperkt lexicon dat met het oog op de overzichtelijkheid uitsluitend van toepassing is op auteurs die in het huidige onderwijs Grieks centraal staan.

Close
Go top