Exit

In augustus 2016 is Pallas 1 4e druk – 2e oplage verschenen. De editie die begin 2015 verscheen is verbeterd en aangevuld naar aanleiding van opmerkingen van onze gebruikers.

Inhoudelijke aanpassingen
Het Pallas 1 Lesboek 4e druk – 2e oplage 2016 (ISBN 9789087717704)
De aantekeningen naast de Griekse teksten zijn enigszins aangevuld en uitgebreid op punten waar ze voor de beginnende leerling te weinig informatie gaven. Soms is ook een bepaald grammaticaal verschijnsel dat pas bij de volgende tekst behandeld wordt aangetekend. Verder is de grammatica van bladzijde 67 (augment bij samengestelde werkwoorden en het praesens historicum) omgewisseld met die van bladzijde 69 (augment bij werkwoorden met beginklinker).

Het Pallas 1 Oefenboek 4e druk – 2e oplage 2016 (ISBN 9789087717711)
Er zijn bij elke Griekse tekst nieuwe uitgebreide grammatica-opdrachten gemaakt (vergelijkbaar met die in het Oefenboek van Pallas 2 5e druk) aan de hand waarvan de leerling geholpen wordt de tekst te vertalen. Deze grammatica-opdrachten gaan nu vooraf aan de vragen over de inhoud van de Teksten. Verder worden in les 3 de vormen van de 3e persoon meervoud van het werkwoord lexicaal geleerd en is in les 5 het rijtje van de eerste drie personen en de infinitivus van het praesens weergegeven. In het algemeen houden de oefeningen zich strikter aan de grammatica van het desbetreffende onderdeel van de les.

Het Pallas 1 Docentenboek
Het Docentenboek is aangepast aan de veranderingen in het Oefenboek.

Wat betekent dit voor u als docent?
Tot en met juni 2016 zijn de boeken Pallas 1 eerste oplage (uit 2015) uitgeleverd. Vanaf 10 augustus 2016 zijn de boeken Pallas 1, 2e oplage (2016) uitgeleverd. Wij gaan er sinds het schooljaar 2017-2018 van uit dat de grote schoolboekhandels ook alleen nog de 2e oplage distribueren.

Over de boeken:
Pallas 1 Lesboek 4e druk – 2e oplage 2016 (ISBN 9789087717704)
Het boek is te gebruiken naast Pallas 1 Lesboek 4e druk (1e oplage 2015)

Pallas 1 Oefenboek 4e druk – 2e oplage 2016 (ISBN 9789087717711)
Het boek is te gebruiken naast Pallas 1 Lesboek 4e druk (1e oplage 2015) en Pallas 1 Lesboek (4e druk – 2e oplage 2016).

Het is niet aan te bevelen om het klassikaal te gebruiken naast Pallas 1 Oefenboek  4e druk (1e oplage 2015).

(bij de eerste oplage staat er geen vermelding van jaartal en oplage op de titelpagina, bij de tweede oplage staan het jaartal en de oplage duidelijk vermeld als “4e druk – 2e oplage, copyright 2016”).

Pallas 1 Docentenboek
Heeft u de Les- en Oefenboeken van de eerste oplage (staat niet vermeld in op de titelpagina en in het colofon), kies dan voor het Docentenboek met ISBN 9789087717735.

Heeft u de Les- en Oefenboeken van de tweede oplage (staat vermeld op de titelpagina als “4e druk – 2e oplage, copyright 2016”), kies dan voor het Docentenboek met ISBN 9789087719425.

Het kan zijn dat u als docent boeken van een andere oplage heeft ten opzichte van de rest van de klas. Neem in dit geval dan contact met ons op om de mogelijkheden tot gratis omruilen te bespreken. U kunt ons bereiken via 088-2944880 en via [email protected].

Tot slot
We hebben zeer goede reacties ontvangen over de herziening van Pallas 1 uit 2015. Met name de versnelling in het aanbieden van de grammatica is zeer positief ontvangen. De 2e oplage uit 2016 corrigeert de onvolkomenheden uit de 1e oplage en sluit door het toevoegen van nieuwe grammatica-opdrachten naadloos aan op de herziening van Pallas 2 (2016).

Heeft u vragen of opmerkingen over de herziening van Pallas 1 en wat dit voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op via 088-2944880 of via [email protected].

Close
Go top