Exit

Library – Engels voor havo-vwo is een nieuwe methode voor de onderbouw havo-vwo.
Aan de hand van aansprekend contexten die aansluiten bij hun belevingswereld gaan leerlingen aan de slag. Verschillende leerroutes bieden houvast en zekerheid voor alle leerlingen.
U bepaalt zelf de verhouding tussen gedrukt en/of online. Alle lesstof kan zowel online als op papier worden aangeboden.

Voor boekenfondscoördinatoren: Download hier de volledige artikellijst van Library havo-vwo voor 2023 (met ISBN’s en prijzen) of klik hieronder om de artikelen per stuk te bekijken.

Close
Go top