Exit

Digitaal lesmateriaal bij de examenbundels Grieks en Latijn – CE 2020

Voor het geval dat u voor de leerlingen digitaal lesmateriaal moet maken voor het afronden van het pensum voor het examen Grieks is er het volgende lesmateriaal digitaal beschikbaar:

 • Pensumteksten
 • De nauwgezette letterlijke werkvertaling van de Griekse teksten.
 • Antwoorden bij de vele vragen bij de Griekse teksten.
 • Antwoorden bij de vragen bij de teksten in vertaling (bijv. Alcibiades).
 • Online lesmateriaal, dat de leerlingen extra hulp biedt bij het vertalen van de Griekse teksten. Het is een aanvulling op de annotatie in het boek. Het gaat vooral om korte vragen die leerlingen stimuleren na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van Griekse constructies. Ook worden er structuuranalyses van lastige zinnen aangeboden.
 • Samenvattingen van de verschillende redes, waarin de hoofdlijnen van elke rede worden aangegeven.
 • Een samenvattend essay van het erosbegrip uit de rede van Socrates met algemene vragen (+ antwoorden) over het erosbegrip in het Symposium.
 • Veel proefvertalingen met werkvertalingen.

Voor het geval dat u voor de leerlingen digitaal lesmateriaal moet maken voor het afronden van het pensum voor het examen Latijn is er het volgende lesmateriaal digitaal beschikbaar:

 • Pensumteksten
 • De nauwgezette letterlijke werkvertaling van de Latijnse teksten.
 • Antwoorden bij de vele vragen bij de Latijnse teksten.
 • Antwoorden bij de vele vragen bij de schildbeschrijving uit de Ilias.
 • Online lesmateriaal, dat de leerlingen extra hulp biedt bij het vertalen van de Latijnse teksten. Het is een aanvulling op de annotatie in het boek. Het gaat vooral om korte vragen die leerlingen stimuleren na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van Latijnse constructies. Ook worden er structuuranalyses van lastige zinnen aangeboden.
 • Algemene vragen (boek pag. 176) en antwoorden bij het hele pensum.
 • Veel proefvertalingen met werkvertalingen.

Wilt u deze digitale bestanden ontvangen, of gratis licenties ontvangen om de extra online opdrachten met uw leerlingen te kunnen maken, stuur ons dan een e-mail of bel met 088 – 2944 880.

Close
Go top