Exit

Als auteurs en uitgeverij vinden wij de toelichting bij de aanvulling op het correctievoorschrift (van 1 juni) van het examen 2021-I Grieks onhandig geformuleerd. Er wordt ten onrechte gesuggereerd dat de lezing in de examenbundel van Eisma onjuist is. We hebben de CvTE hier op gewezen, de CvTE heeft inmiddels een rectificatie geplaatst op de examenpagina Grieks VWO.

Aanvulling op correctievoorschrift 1 juni 2021
https://examenblad.nl/examendocument/2021/cse-1/griekse-taal-en-cultuur-vwo/aanvulling-correctievoorschrift/2021/f=/VW-1111-a-21-1-c-A.pdf

Rectificatie CvTE 15 juni 2021 op de examenpagina Grieks VWO:
https://examenblad.nl/evaluatie/rectificatie-toelichting/2021/f=/Rectificatie_toelichting_aanvulling_op_het_correctievoorschrift.pdf

Close
Go top