Exit

De bundels CE Grieks en CE Latijn 2019 zijn vanaf 5 maart 2018 beschikbaar.

Naast het vertrouwde leerlingenboek en docentenboek bieden we voor het CE 2019 ook nieuwe onderdelen bij de bundels aan, zoals een katern met pensumteksten en extra aanvullend online lesmateriaal. Dit materiaal biedt leerlingen extra hulp bij het vertalen van de authentieke teksten. Lees er meer over in dit artikel.

examenbundels grieks latijn 2019 katern en online

CE Grieks 2019 – Een wankelbaar bezit: Herodotos over tirannie

Het pensum volgt verschillende Griekse tirannen op het pad naar succes en onherroepelijke ondergang. Aan bod komen onder anderen Polykrates van Samos, de tirannen Kypselos en Periandros van Korinthe, Kleisthenes van Sikyon en Gelon van Syrakuse. Ook is er aandacht voor de tirannie in Athene. Ook biedt het pensum allerhande bespiegelingen over macht van de kant van Herodotos.

CE Latijn 2019 – Ovidius, een onsterfelijke dichter

De teksten die gelezen moeten worden zijn enkele verhalen uit de Metamorphoses (Apollo en Daphne, Actaeon, Philemon en Baucis), de zogenoemde autobiografie uit de Tristia (IV, 10) en de brieven van Paris en Helena uit de Heroides.

Eindexamenboeken-Grieks Latijn-2019

Nieuw bij de examenbundels voor 2019:

Bij de leerlingenboeken voor het CE 2019 wordt een los katern toegevoegd, met daarin de authentieke Griekse/ Latijnse teksten. Deze teksten zijn opgemaakt met een extra grote regelafstand, zodat leerlingen eenvoudig hun aantekeningen en vertalingen in dit katern kunnen maken.

Daarnaast  is er gratis aanvullend online lesmateriaal beschikbaar. Dit materiaal biedt leerlingen extra hulp bij het vertalen van de authentieke teksten. Het is een aanvulling op de annotaties die in het boek bij de authentieke teksten worden gegeven. Het gaat vooral om korte vragen over de zinsstructuur die leerlingen stimuleren en helpen na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van bepaalde Griekse / Latijnse constructies en de tijden van werkwoorden.  Voor scholen die niet de mogelijkheid hebben om digitaal te werken is dit materiaal ook als PDF beschikbaar.

Bij de bundels CE 2018 voegden we voor de eerste maal leerwoordenlijsten toe. Deze werden door docenten zeer positief ontvangen. In de bundels voor 2019 zult u deze dan ook zeker terugvinden.

examenbundel structuurvragen

Wilt u de bundels bestellen dan kan dat middels de linkjes hieronder:
CE Grieks 2019
CE Latijn 2019
Abonnement CE Grieks (leerlingenboek, docentenboek én poster)
Abonnement CE Latijn (leerlingenboek, docentenboek én poster)

U kunt ook telefonisch bij ons bestellen: 088 – 2944 880.

Close
Go top