Exit

Eisma Edumedia is een nieuw project gestart dat zich richt op het ontwerpen van een nieuwe innovatieve lesmethode voor havo/vwo voor het vak Engels. Gedreven door technologische ontwikkelingen in de markt en de toenemende focus in het onderwijs op leeropbrengsten en individuele leertrajecten (maatwerk per leerling) wil Eisma Edumedia gaan investeren in de ontwikkeling van een nieuwe adaptieve lesmethode. Library zal via het nieuwe online platform Emma 3.0 worden aangeboden. Het platform dat samen met Buro Klei zal worden ontwikkeld is adaptief doordat het lesstof aanbiedt dat recht doet aan de voortgang en resultaten van de leerling. Er wordt op basis van scores van leerlingen gericht feedback en tips gegeven aan leerlingen. Eisma wordt hierin ondersteund door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Close
Go top