Exit

In de bovenbouw van het gymnasium worden de klassieke literatuur en cultuur behandeld in de vakken GTC en LTC. Hiervoor zijn diverse uitgebreide methodes verkrijgbaar, zoals Palladion en Parnassus van uitgeverij Eisma Edumedia. Speciaal voor docenten die niet het volledige boek van Parnassus dan wel Palladion kunnen/ willen gebruiken, verschijnen nu enkele hoofdstukken uit de boeken als losse katernen, die voldoende materiaal bieden om een gevarieerd SE samen te stellen.

Mars en Venus beoordelingspakket tekstboek en opdrachtenboek
Dionyssos en Eros tekstboek en opdrachtenboek
  • Mars en Venus bestaat uit twee hoofdstukken van Parnassus, het Latijnse leesboek van Eisma voor de bovenbouw.
    • De hoofdstukken betreffen teksten uit De Bello Gallico van Caesar en het thema Eros met de Venushymne uit Lucretius, gedichten van Catullus en Horatius en ondeugende verhalen uit het Satyricon van Petronius.
    • Het katern bevat 28 pagina’s Latijn.
  • Dionysos en Eros bestaat uit drie hoofdstukken van Palladion, het Griekse leesboek van Eisma voor de bovenbouw.
    • De hoofdstukken betreffen een inleiding op het Griekse toneel, de Medea van Euripides en het thema Liefde met gedichten van Sapfo en Anakreon, een passage uit het Symposium van Plato en een redevoering van Lysias.
    • Het katern bevat 30 pagina’s Grieks.

Vraag nu voordelig uw beoordelingspakket aan via onderstaande links
Mars en Venus
Dionysos en Eros
of bel naar 088 – 2944 880.

Mars en Venus Dionysos en Eros
Close
Go top