Exit

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw verzorgen wij ieder jaar de eindexamenboeken voor het Centraal Examen Grieks en Centraal Examen Latijn. Deze examenboeken bieden van uiteenlopende auteurs interessante en goed geannoteerde pensa aan. De bundels bevatten de volgende onderdelen, die verderop in dit artikel verder worden toegelicht:

 • Leerlingenboek
 • Katern met de pensumteksten
 • Katern met de alfabetische woordenlijst
 • Docentenboek
 • Online structuurvragen bij het pensum
 • Powerpointpresentatie
 • Wordbestanden van de pensumteksten, woordenlijsten en het docentenboek

Differentiëren met de examenbundels
Wanneer u het leerlingenboek behandelt in de klas, dan biedt dit een complete, zéér gedegen voorbereiding op het centraal examen. De online structuurvragen bij het CE 2021 zorgen voor een differentiatiemogelijkheid in de klas. Dit zijn vragen die niet in het gedrukte boek staan. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zou u met dit materiaal kunnen laten werken. Op deze manier is het mogelijk om gepersonaliseerde leerroutes aan te bieden.


Leerlingenboek plus katernen

In de boeken zijn onder meer de volgende onderdelen terug te vinden:

 • De voorgeschreven Griekse/Latijnse teksten en de voorgeschreven passages in vertaling.
 • Een uitgebreide, maar zakelijke annotatie bij de teksten.
 • Inleidingen op de auteur en het genre en de cultuurhistorische/ filosofische context.
 • Veel vragen en opdrachten bij de Griekse/ Latijnse teksten en de teksten in vertaling.
 • Algemene afsluitende vragen over het pensum.
 • Onthoudblokken voor de herhaling van grammaticale onderwerpen.
 • De CvTE-minimumlijst en een overzicht van de CvTE-stijlmiddelen met voorbeelden uit het pensum.
 • Een woordenlijst van basiswoorden uit het pensum.
 • Op relevantie geselecteerde proefvertalingen.
 • Een lijst met secundaire literatuur.
 • Het eerste losse katern bevat de authentieke Griekse/ Latijnse teksten. Deze teksten zijn opgemaakt met een extra grote regelafstand. De leerling kan hier zelf aantekeningen in maken.
 • Het tweede losse katern bevat de alfabetische woordenlijst. De docent kan zo zelf bepalen of de leerling deze lijst moet gebruiken, of met het woordenboek gaat werken.

Docentenboek
In het docentenboek zijn de volgende onderdelen terug te vinden:

 • Antwoorden op de vragen en opdrachten.
 • Werkvertalingen van de voorgeschreven Griekse/Latijnse teksten en (extra) proefvertalingen.

Online structuurvragen bij het pensum CE 2021
Bij aanschaf van het gedrukte leerlingenboek krijgen de leerlingen gratis toegang tot de online structuuropdrachten bij de examenboeken. Dit materiaal biedt leerlingen extra hulp bij het vertalen van de authentieke teksten. Het gaat zowel om korte vragen die de leerlingen helpen bij het vertalen van de tekst als om structuuranalyses van lastige zinnen. U kunt deze structuurvragen onderdeel laten zijn van uw reguliere lesprogramma, maar u kunt ze ook uitstekend inzetten als remediërend materiaal voor de leerling die extra hulp nodig heeft bij het doorgronden van de authentieke teksten. Het is ook mogelijk om de teksten klassikaal te behandelen op uw digibord met behulp van het online vertaalgereedschap.

Wanneer u de leerlingboeken via de grotere schoolboekhandels (Van Dijk, Iddink, OsingaDeJong) bestelt, dan staat het online materiaal automatisch voor de leerlingen klaar in de ELO. Bestelt u de boeken rechtstreeks bij ons, dan regelen wij samen met u het vrijzetten van de online structuuropdrachten. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact met ons op.

Powerpointpresentatie
Net als voor het schooljaar 2019-2020 zijn er ook bij de bundels CE 2021 Powerpointpresentaties bij de examenbundels ontwikkeld. Deze zijn geschikt voor klassikaal gebruik en bieden de docent ondersteuning bij het behandelen van de authentieke Griekse/ Latijnse teksten tijdens de lessen. U kunt deze presentaties gebruiken om de tekst en eventueel de bijbehorende vertaling klassikaal te bespreken. Wanneer u een abonnement of docentenboek besteld heeft, dan heeft u via ons een link naar de downloadpagina ontvangen. Wilt u ook de link naar de downloadpagina ontvangen, stuur ons dan een e-mail (let op: wij controleren of u het gedrukte docentenboek in uw bezit heeft).

Wordbestanden van de pensumteksten, woordenlijsten en het docentenboek
De Wordbestanden van de pensumteksten zijn ook bij ons op te vragen. U krijgt dan de bestanden toegestuurd met extra grote regelafstand. U kunt hiervan naar wens ook uitdeelbladen maken. Docenten die bij ons het gedrukte docentenboek hebben aangeschaft kunnen dit boek ook in Word-formaat aanvragen om voor hun leerlingen nakijkbladen te maken en eventueel gebruik te maken van de proefvertalingen. Let op: we voeren hierbij een controle uit of het gedrukte boek daadwerkelijk door de docent is besteld en we controleren het e-mailadres om te voorkomen dat deze bestanden bij leerlingen terecht komen.

Abonnementen op de examenbundels
Het is mogelijk om een abonnement te nemen op de examenboeken Grieks en Latijn. U ontvangt dan voor slechts € 29,75 per vak het leerlingenboek, het docentenboek én een prachtige grote poster van de cover. Zo weet u zeker dat u elk jaar de bundel meteen bij verschijnen op school heeft. U kunt het abonnement op elk moment opzeggen middels een e-mail of telefoongesprek (088-2944880). Voor abonnementen die naar het buitenland verzonden worden rekenen wij nog € 4,50 verzendkosten.

Close
Go top