Exit

Onze educatief adviseur Klassieke talen zit graag met u om tafel om met u mee te denken over het gebruik van een methode voor de Klassieke talen. Daarnaast laat zij u graag de mogelijkheden van de methodes Pallas, Minerva, Fortuna, Palladion, Parnassus en/of Caput Mundi zien. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie of introductieworkshop over de digitale versie van de methodes behoort ook tot de mogelijkheden.
U kunt vrijblijvend een beroep doen op onze adviseur.

Anne Brink
Grieks en Latijn
Telefoon: 088 – 2944 881 en 06 – 10 656 788
E-mail: [email protected]

De presentatie/workshop van Minerva nader toegelicht.
Minerva is een methode met een echt vernieuwend karakter. In de presentaties en workshops op scholen lichten we de innovatieve onderdelen uitgebreid toe. Tijdens de workshop gaat u als docent ook zelf aan de slag met de lesstof van Minerva.

In de presentatie tonen we:
– Opzet en uitgangspunten Minerva (deel 1 en 2)
– De digitale mogelijkheden van Minerva.
– Vernieuwende didactiek: structuuropdrachten en tweetalige teksten.

In de workshop verdiept u zich als docent in:
– Structuuropdrachten
– Tweetalige teksten.

De bijeenkomst wordt geleid door één of twee auteurs van Minerva, in samenwerking met de educatief adviseur van Eisma. De ervaring leert dat docenten hierdoor op een uitstekende manier kennis maken met de mogelijkheden (zowel didactisch als online) van Minerva. Docenten zijn in eerste instantie nieuwsgierig naar de vernieuwende didactiek. Bij de bestudering hiervan in de workshops slaat de nieuwsgierigheid om in enthousiasme.

Er zijn geen kosten verbonden aan een presentatie of workshop. Wilt u meer weten over een dergelijke bijeenkomst of wilt u een afspraak maken, neem contact op met uw adviseur (de gegevens vindt u hierboven) of via 088-2944 886 of via [email protected].

Close
Go top