Exit

Minerva is een volledige nieuwe leergang Latijn. Deze methode is innovatief en uitdagend. Het is een leergang die de leerling aan de hand van korte en boeiende teksten snel tot het lezen van authentieke Latijnse teksten brengt. Bepaal met Minerva zelf de verhouding tussen gedrukt en/ of digitaal lesmateriaal.

Bekijk hieronder de video over Minerva op het Stedelijk Gymnasium te Schiedam.

Bladerboek Minerva 1

Bladerboek Minerva 2

Kenmerken van de methode

 • De Latijnse grammatica wordt snel aangeleerd. De volgorde van de grammatica is erop gericht om zo snel mogelijk originele Latijnse teksten te kunnen lezen.
 • Minerva biedt snel originele teksten aan. Vanaf les 9 worden uitsluitend eenvoudige authentieke Latijnse teksten aangeboden (Minerva 2 kent uitsluitend authentieke Latijnse teksten).
 • Vanaf het begin worden teksten ook tweetalig aangeboden. Dat wil zeggen: een authentieke Latijnse tekst met een vertaling en opdrachten erbij.
 • De Romeinse cultuurgeschiedenis wordt in clusters aangeboden vanuit drie verschillende invalshoeken: verhalenschat, geschiedenis en dagelijks leven.
 • Minerva gaat ervan uit dat leerlingen een taal leren door zelf veel te oefenen. Minerva biedt een gevarieerd oefenboek met een grote variëteit aan oefeningen.
 • Als onderdeel van de vernieuwende didactiek worden in het oefenboek van deel 2 structuuropdrachten aangeboden, die de leerlingen systematisch helpen bij het vertalen van moeilijke zinnen.
 • Minerva biedt bij elke les een diagnostische toets.
 • De leergang (deel 1 en 2) kan in 6 à 7 jaaruren worden afgerond.
 • Minerva 1 is in 2015 verschenen. In januari 2016 is Minerva 2 verschenen.
 • Inhoudsopgave Minerva 1. (pdf)
 • Inhoudsopgave Minerva 2. (pdf)
 • Minerva is geschreven door Jori Castricum, Charles Hupperts, Niels Koopman, Maarten Prot, Riemer van der Veen.

Minerva-TB-OB-iPad

Minerva-online

Een speerpunt van Minerva is de online variant: Minerva ook geheel digitaal te gebruiken in een aantrekkelijke leer-/ werkomgeving zonder te hoeven schakelen tussen meerdere bestanden of schermen. Minerva-online werkt op de computer, laptop én tablet.

 • Alle oefeningen en opdrachten die in de gedrukte boekjes staan, zijn ook online beschikbaar.
 • Theorie, opdrachten, audio en video zijn geïntegreerd.
 • Minerva-online kent extra oefenopgaven via Drillster.
 • In Minerva-online worden moeilijke grammatica-onderdelen middels filmpjes uitgelegd.
 • Minerva-online kent een geïntegreerde nakijktool. De docent bepaalt welke oefeningen door het systeem worden nagekeken en welke oefeningen door de docent worden nagekeken.
 • Minerva-online functioneert prima in de gangbare ELO’s (single sign on). Voor scholen die geen ELO hebben is er de mogelijkheid om via www.minerva-online.nl te werken.
 • Uitgebreid leerlingvolgsysteem voor de docent (per leerling, per module en per klas kunt u de resultaten bekijken en hierop feedback geven.
 • Servicedesk voor vragen, opmerkingen en adviezen.
 • Minerva is ook digitaal beschikbaar via Schooltas en EduApp/App4Learning

Voor meer info over de online variant, klik hier.

Docentenmateriaal

Voor de docenten is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. U kunt bij ons diverse docentenhandleidingen bestellen (let op: wij voeren een controleslag uit om na te gaan of de besteller daadwerkelijk docent is). Bij aanschaf van de gedrukte handleiding is het ook mogelijk om per e-mail het digitale bestand op te vragen om nakijkbladen te kunnen maken.

Voor de docenten die vertaalbladen willen maken is het mogelijk om de originele Latijnse teksten in Word te ontvangen. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Minerva in het VCN-bulletin 

In het VCN-bulletin (Vereniging Classici Nederland) van het voorjaar van 2015 staat een uitgebreide recensie van Minerva. Enkele punten uit deze recensie zijn:

 • “Minerva zet in met een helder concept: het voornaamste doel is om zo snel mogelijk bij het lezen van originele teksten te komen.”
 • “Rust en regelmaat kenmerken opbouw en lay-out van tekst- en oefenboek.”
 • “Aan het eind van elk hoofdstuk vind de leerling (…) de nieuwe grammatica in een inzichtelijke lay-out die ondersteund wordt door een didactisch goed gebruik van kleuren. Wat een verademing: (…). De grammatica krijgt haar waarde en belang terug.”
 • “De gebruiker van het oefenboek van Minerva zal ongetwijfeld de ongekend grote variëteit van oefeningen toejuichen.”
 • “Inderdaad, Minerva voorziet in een leemte binnen de scala van tot kort geleden beschikbare methodes.”
 • “De breedte van de aangeboden thema’s en verhalen, de heldere structuur en de duidelijke doelstelling maken Minerva tot een aantrekkelijke methode”.

Daarnaast worden in de recensie ook aanbevelingen gedaan om de methode nog beter te maken. Deze zullen zeer aandachtig door onze auteurs worden bestudeerd.

Proefdraaien of lesmateriaal beoordelen?

U kunt een proef met Minerva-online kosteloos doen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Wilt u lesmateriaal beoordelen, vraag dan een beoordelingspakket aan.

Advies en ondersteuning

Onze educatief adviseurshttps://edumedia.eisma.nl/lesmethoden/latijn/advies/ zitten graag met u om tafel om met u mee te denken over het gebruik van een methode Latijn. Daarnaast laten zij u graag de mogelijkheden van Minerva zien. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie of introductieworkshop behoort ook tot de mogelijkheden.

De presentatie/ workshop van Minerva nader toegelicht.
Minerva is een methode die een echt vernieuwend karakter heeft. Om dit duidelijk te maken geven we op scholen presentaties en workshops waarin de innovatieve onderdelen worden toegelicht. Tijdens de workshop gaan docenten ook zelf aan de slag met de lesstof van Minerva.

In de presentatie tonen we:
– Opzet en uitgangspunten Minerva (deel 1 en 2)
– De digitale mogelijkheden van Minerva.
– Vernieuwende didactiek: structuuropdrachten en tweetalige teksten.

In de workshop verdiept u zich als docent in:
– Structuuropdrachten
– Tweetalige teksten.

De bijeenkomst wordt geleid door één of twee auteurs van Minerva, in samenwerking met de educatief adviseur van Eisma. De ervaring leert dat docenten hierdoor op een uitstekende manier kennis maken met de mogelijkheden (zowel didactisch als online) van Minerva. Docenten zijn in eerste instantie nieuwsgierig naar de vernieuwende didactiek. Bij de bestudering hiervan in de workshops slaat de nieuwsgierigheid om in enthousiasme.

Er zijn geen kosten verbonden aan een presentatie of workshop. Wilt u meer weten over een dergelijke bijeenkomst of wilt u een afspraak maken, neem contact op met uw regio-adviseur, of via 088-2944 886 of via [email protected].

Close
Go top