Exit

Minerva is een volledige nieuwe methode Latijn. Deze leergang is innovatief en uitdagend. Het is een leergang die de leerling aan de hand van korte en boeiende teksten snel tot het lezen van authentieke Latijnse teksten brengt. Bepaal met Minerva zelf de verhouding tussen gedrukt en/of digitaal lesmateriaal.

Bladerboek Minerva 1

Bladerboek Minerva 2

Kenmerken van de methode

 • De Latijnse grammatica wordt snel aangeleerd. De volgorde van de grammatica is erop gericht om zo snel mogelijk originele Latijnse teksten te kunnen lezen.
 • Minerva biedt snel originele teksten aan. Vanaf les 9 worden uitsluitend eenvoudige authentieke Latijnse teksten aangeboden (Minerva 2 kent uitsluitend authentieke Latijnse teksten).
 • Vanaf het begin worden teksten ook tweetalig aangeboden. Dat wil zeggen: een authentieke Latijnse tekst met een vertaling en opdrachten erbij. Lees meer hierover in ons document Werken met tweetalige teksten.
 • De Romeinse cultuurgeschiedenis wordt in clusters aangeboden vanuit drie verschillende invalshoeken: verhalenschat, geschiedenis en dagelijks leven.
 • Minerva gaat ervan uit dat leerlingen een taal leren door zelf veel te oefenen. Minerva biedt een gevarieerd oefenboek met een grote variëteit aan oefeningen.
 • Als onderdeel van de vernieuwende didactiek worden in het oefenboek van deel 2 structuuropdrachten aangeboden, die de leerlingen systematisch helpen bij het vertalen van moeilijke zinnen.
 • Minerva biedt bij elke les een diagnostische toets.
 • De leergang (deel 1 en 2) kan in 6 à 7 jaaruren worden afgerond.
 • Minerva 1 is in 2015 verschenen. In januari 2016 is Minerva 2 verschenen.
 • Inhoudsopgave Minerva 1. (pdf)
 • Inhoudsopgave Minerva 2. (pdf)
 • Minerva is geschreven door Jori Castricum, Charles Hupperts, Niels Koopman, Maarten Prot, Riemer van der Veen.

Minerva gaat fantastisch, de leerlingen zijn razend enthousiast. Ik ben zelf vooral blij met de duidelijke, korte doch krachtige uitleg en schema’s en de mate waarin de teksten op de originelen lijken”.

Lees hier meer reacties op Minerva.

Minerva-online

Een speerpunt van Minerva is de online variant: Minerva ook geheel digitaal te gebruiken in een aantrekkelijke leer-/ werkomgeving zonder te hoeven schakelen tussen meerdere bestanden of schermen. Minerva-online werkt op de computer, laptop én tablet.

 • Alle oefeningen en opdrachten die in de gedrukte boekjes staan, zijn ook online beschikbaar.
 • Theorie, opdrachten, audio en video zijn geïntegreerd.
 • Minerva-online kent extra oefenopgaven via Drillster.
 • In Minerva-online worden moeilijke grammatica-onderdelen middels filmpjes uitgelegd.
 • Minerva-online kent een geïntegreerde nakijktool. De docent bepaalt welke oefeningen door het systeem worden nagekeken en welke oefeningen door de docent worden nagekeken.
 • Minerva-online functioneert prima in de gangbare ELO’s (single sign on). Voor scholen die geen ELO hebben is er de mogelijkheid om via www.minerva-online.nl te werken.
 • Uitgebreid leerlingvolgsysteem voor de docent (per leerling, per module en per klas kunt u de resultaten bekijken en hierop feedback geven.
 • Servicedesk voor vragen, opmerkingen en adviezen.
 • Minerva is ook digitaal beschikbaar via Schooltas en EduApp/App4Learning

Voor meer info over de online variant, klik hier.

Docentenmateriaal

Voor de docenten is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. U kunt bij ons diverse docentenhandleidingen bestellen (let op: wij voeren een controleslag uit om na te gaan of de besteller daadwerkelijk docent is). Bij aanschaf van de gedrukte handleiding is het ook mogelijk om per e-mail het digitale bestand op te vragen om nakijkbladen te kunnen maken.

Voor de docenten die vertaalbladen willen maken is het mogelijk om de originele Latijnse teksten in Word te ontvangen. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Advies en ondersteuning

Onze educatief adviseurs zitten graag met u om tafel om met u mee te denken over het gebruik van een methode Grieks. Daarnaast laten zij u graag de mogelijkheden van Pallas zien. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie of introductieworkshop behoort ook tot de mogelijkheden.

Close
Go top