Over Parnassus, methode voor LTC

Parnassus is een boek voor het vak Latijnse taal en cultuur in de bovenbouw. Het biedt de Latijnse literatuur en cultuur geïntegreerd aan. Dit betekent dat aan de hand van de teksten van Romeinse  schrijvers cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Bij de opzet van Parnassus zijn de auteurs ervan uitgegaan dat de basisgrammatica Latijn is behandeld.

Kenmerken van de methode

  • De keuze van de Latijnse teksten is gedaan op basis van genres en enkele thema’s als Caesar, Nero, Orpheus, Eros en de dood.
  • Er zijn passages opgenomen van: Caesar, Ovidius, Catullus, Pertronius, Horatius, Livius, Seneca, Vergilius, Tacitus, Lucretius en Cicero.
  • Voorbeelden van cultuurgeschiedenis zijn: historische informatie naar aanleiding van Caesar en Nero, de positie van de Romeinse vrouw, het huwelijk en de seksuele moraal, De filosofie van de Stoa en Epicurus, opvattingen over de dood en Liefdesverhalen op Romeinse muurschilderingen
  • Tevens aandacht voor de receptie van de Klassieke oudheid
  • Naast de traditionele aanpak (geannoteerde teksten) worden teksten ook tweetalig aangeboden: dat wil zeggen een authentieke Latijnse tekst met een vertaling en opdrachten erbij. Lees meer hierover in ons artikel Werken met tweetalige teksten.
  • Parnassus bestaat uit twee boeken: een Tekstboek en een Opdrachtenboek.
  • Parnassus biedt veel materiaal waaruit de docent zelf een keuze kan maken voor zijn lessen. De belangrijkste genres zijn ruim aanwezig. Om Parnassus overzichtelijk te houden zijn niet alle originele teksten uit Fortuna 3 opgenomen in Parnassus. Alle originele Latijnse teksten van Fortuna 3 zijn nog wél beschikbaar in Word. Zo kunt u naast de teksten, ook de annotaties, afbeeldingen, woordenlijsten, het vertaalgereedschap en mogelijkheid tot nakijken van Fortuna-online gebruiken. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.
  • Naast Parnassus kunt u heel eenvoudig het grammatica-overzicht van Lingua inzetten.
  • Wanneer de mogelijkheid er niet is om het volledige boek te behandelen, is het ook mogelijk om te kiezen voor een katern uit Parnassus: Twee hoofdstukken uit Parnassus zijn gebundeld en verkrijgbaar onder de titel Mars en Venus.

Bij de tweede oplage

In de tweede oplage zijn enkele nieuwe vragen toegevoegd in het onderdeel Caesar, Ovidius en Seneca. Verder is de tweede oplage gelijk aan de eerste oplage. Bent u gebruiker van de eerste oplage? Dan kunt u een overzicht van deze vragen opvragen via [email protected] .

Docentenmateriaal

Voor de docenten is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. U kunt bij ons diverse docentenhandleidingen bestellen (let op: wij controleren of de besteller daadwerkelijk docent is). Bij aanschaf van de gedrukte handleiding is het ook mogelijk om per e-mail het digitale bestand op te vragen om nakijkbladen te kunnen maken.

Voor de docenten die vertaalbladen willen maken is het mogelijk om de originele Latijnse teksten in Word te ontvangen. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Advies en ondersteuning

Onze educatief adviseur Anne Brink zit graag met u om tafel om mee te denken over het gebruik van onze leermiddelen voor klassieke talen. Zo laat zij u graag de mogelijkheden zien van de methodes Pallas, Minerva, Fortuna, Palladion, Parnassus en/of Caput Mundi. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar ook aan de hand van een uitgebreide presentatie. Een introductieworkshop over de digitale versie van de methodes behoort ook tot de mogelijkheden.