Exit

De methode Leren en Loopbaan Studieloopbaanbegeleiding is vervangen door Route Loopbaan en Burgerschap.

In het Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (2006-2007) worden kerntaken en werkprocessen beschreven. De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat daarin centraal. Het vak Studieloopbaanbegeleiding speelt een belangrijke rol in het mbo. De serie Leren en Loopbaan Studieloopbaanbegeleiding biedt hiervoor een goede basis.

Kenmerken van de methode

  • Kerntaken 1 en 2 van het Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (2006-2007) staan centraal.
  • Serie bestaat uit 2 delen per niveau (niveau 3-4 en niveau 2)
  • Kerntaak 1 wordt in deel 1 behandeld. Kerntaak 2 wordt in deel 2 behandeld
  • Met de delen Studieloopbaanbegeleiding kan de deelnemer een bewuste studie- en beroepskeuze maken, sociale en communicatieve competenties ontwikkelen, professionele studie- en beroepshouding ontwikkelen, reflecteren op zijn/ haar ontwikkeling en het eigen leerproces plannen en sturen
  • Naast de twee delen Studieloopbaanbegeleiding zijn er ook ondersteunende titels. Voor niveau 3/4 zijn dit Projectmanagement en Rapporteren en Presenteren. Voor niveau 2 zijn dit Projectmatig werken en Vaardig in Leren.
  • Tevens voor beide niveaus een ondersteunend deel voor Stage beschikbaar.

Digitaal werken en aanvullende opdrachten

De modules worden ondersteund door de website www.lerenloopbaanburgerschap.nl.  Hier vinden de leerlingen de vragen en opdrachten bij de serie. Deze opdrachten helpen de deelnemer de kennis en vaardigheden te verwerven die horen bij de twee kerntaken. Op deze manier wordt studieloopbaanbegeleiding een waardevol onderdeel van de opleiding.

Docentenmateriaal

Voor de docenten is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. U kunt bij ons per deel een docentenhandleiding aanschaffen met antwoordindicaties bij de opdrachten en richtlijnen voor een didactische aanpak.

Advies en ondersteuning

Onze educatief adviseurs zitten graag met u om tafel om met u mee te denken over het gebruik van een methode voor Studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast laten zij u graag de mogelijkheden de serie Leren en Loopbaan zien. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie of introductieworkshop behoort ook tot de mogelijkheden.

Close
Go top