Exit

De methode Leren en Loopbaan Studieloopbaanbegeleiding is vervangen door Route Loopbaan en Burgerschap.

In het Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (2006-2007) worden kerntaken en werkprocessen beschreven. De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat daarin centraal. Het onderdeel Burgerschap speelt een belangrijke rol in het mbo. De serie MOVE! Professioneel Burgerschap biedt hiervoor een goede basis.

Kenmerken van de methode

  • Kerntaken 3 tot en met 7 van het Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (2006-2007) staan centraal.
  • Boek voor niveau 3/4 en voor niveau 2
  • Elk boek kent 4 modules, passend bij de domeinen Politiek, Economie, Sociaal-cultureel en Gezondheid
  • Met MOVE! verwerft de deelnemer vaardigheden, kennis, attitude en inzicht op het terrein van Burgerschap

Digitaal werken en aanvullende opdrachten

De modules worden ondersteund door de website www.lerenloopbaanburgerschap.nl.  Hier vinden de leerlingen de vragen en opdrachten bij de serie. Deze opdrachten helpen de deelnemer de kennis en vaardigheden te verwerven die horen bij de 5 kerntaken. Op deze manier wordt burgerschap een waardevol onderdeel van de opleiding.

Docentenmateriaal

Voor de docenten is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. U kunt bij ons per deel een docentenhandleiding aanschaffen met antwoordindicaties bij de opdrachten en richtlijnen voor een didactische aanpak.

Advies en ondersteuning

Onze educatief adviseurs zitten graag met u om tafel om met u mee te denken over het gebruik van een methode voor Burgerschap. Daarnaast laten zij u graag de mogelijkheden van de methode MOVE! zien. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie of introductieworkshop behoort ook tot de mogelijkheden.

Close
Go top