Exit

Bij de examenbundels Grieks en Latijn is veel extra online materiaal (náást de gedrukte boeken) voorhanden. De methodes Pallas,  Minerva, Station en Library zijn allemaal volledig online beschikbaar. Alle aanvullende opdrachten van Route Loopbaan en Burgerschap staan ook online.

Wilt u voor het schooljaar 2020-2021 licenties van onze methodes voor de Klassieke talen op de boekenlijst zetten? Download hier dan een handig overzicht met alle juiste bestelgegevens. Voor Station (Nederlands) en Library (Engels) geldt dat wanneer u het gedrukte boekje bestelt, u automatisch de digitale versie er gratis bij krijgt.

 

Het online lesmateriaal bij de examenbundels Grieks en Latijn biedt de leerlingen extra hulp bij het vertalen van de Griekse teksten. Het is een aanvulling op de annotatie in het boek. Het gaat vooral om korte vragen die leerlingen stimuleren na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van Griekse constructies. Ook worden er structuuranalyses van lastige zinnen aangeboden.

Let op: wanneer de examenbundels zijn aangeschaft via Van Dijk Educatie, Iddink of OsingaDeJong, dan hebben de leerlingen waarschijnlijk al een linkje naar het online lesmateriaal in hun ELO staan. Vraag anders uw ELO-beheerder om een link naar dit materiaal in uw ELO te plaatsen.

In de online versie van Pallas, Minerva, Fortuna, Station en Library vindt u alle stof die ook in de tekst- en oefenboeken staat. In Pallas ’16 en Minerva vindt u tevens nog extra oefenstof (Drillster-oefeningen), uitlegvideo’s, audiofragmenten en een online vertaalgereedschap. Middels het docentenaccount is het mogelijk om de vorderingen van de leerlingen te monitoren en feedback te geven op het gemaakte werk.

Station-online op imac en ipad
Via Microsoft Teams bieden wij online ondersteuning of geven een presentatie van de mogelijkheden van ons lesmateriaal.

 

Close
Go top