Header Library Engels vmbo

Library Engels vmbo

Library is een communicatieve methode waarin het handelen met de taal centraal staat. De ‘hands-on approach’ zorgt ervoor dat de leerling aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld actief aan de slag gaan.

  • De onderbouw bestaat uit een reeks van 7 standaardfiles per leerjaar
  • In de files komen lees-, schrijf-, kijk-, luister- en spreekvaardigheid afwisselend aan bod
  • Alle lesstof zowel op papier als online