Exit

Het boek Grammatikos is eind april 2021 verschenen. Dit boek is de opvolger van het alombekende Pallas 4, Griekse grammatica.

Een grammatikos is een leraar die onderricht geeft in lezen en schrijven, maar het woord kan ook verwijzen naar iemand die zich hierin verdiept. Grammatikos biedt niet alleen een uitgebreid overzicht van de Griekse grammatica, maar is ook een boek dat de gebruiker op lastige taalverschijnselen wijst door middel van de aan de lespraktijk ontleende ‘let op’- en ‘onthoud’-blokken. In deze nieuwe druk is een aantal taalkundige items toegevoegd, waaronder degene die volgens de CvTE-minimumlijst van 2015 bij leerlingen bekend worden verondersteld. De items die niet (meer) gekend behoeven te worden zijn in het boek met een * aangegeven. De items zijn in deze nieuwe titel opgenomen om te komen tot een volledig grammaticaoverzicht. Ook is de lijst van stijlfiguren aangepast. Zo zijn de begrippen hyperbaton, metonymia, paradox, parallellisme, personificatie, pleonasme, sententia en tautologie toegevoegd.

Close
Go top