Exit

Nieuw: keuzedeel Voorbereiding hbo

Onze leerboom Loopbaanleren heeft twee takken: Studievaardigheid en Loopbaanvaardigheid. Daar komt vanaf 22 maart 2019 een derde loot bij, namelijk keuzedeel Voorbereiding hbo. In dit nieuwe keuzedeel oriënteren mbo-studenten zich op een hbo-studie.

Lees verder
Station Nederlands voor het vmbo

Station-online met extra adaptief materiaal

Een speerpunt van de methode is Station-online. Station-online is een interactieve leeromgeving met alle stof uit de gedrukte boekjes aangevuld met audio, video, zelftesten en extra adaptieve opdrachten. Middels de uitgebreide online-docentenaccount kun je

Lees verder

Examenvoorbereiding Nederlands centraal voor de bovenbouw

De makers van Station vinden de examenvoorbereiding Nederlands belangrijk. De wijze van vragen stellen is dan ook zoveel mogelijk afgestemd op wat de leerlingen tijdens het examen onder ogen krijgen. Een goed voorbeeld is

Lees verder
Station Nederlands voor het vmbo

Station 2e Editie is compleet!

Onlangs verscheen Taalverzorging 2 KGT  ‘Toekomst voor spellen’ als laatste module. Hiermee zijn álle leerlingmodules van jaar 1 tot en met 4 verschenen van de methode Station. Station is geschreven vanuit de belevingswereld van de leerling en sluit aan bij alle profielen (Taalprofielen 2015) binnen het vmbo. Station is een complete lesmethode waarbij

Lees verder

Library-online met extra adaptief materiaal

Een speerpunt van de methode is Library-online. Library-online is een interactieve leeromgeving met alle stof uit de gedrukte boekjes aangevuld met audio, video, zelftesten en extra adaptieve opdrachten. Middels de uitgebreide

Lees verder

Exam preparation staat centraal voor de bovenbouw

Library bereidt de leerling zo goed mogelijk voor op het examen. De wijze van vragen stellen is zoveel mogelijk afgestemd op wat de leerlingen tijdens het examen onder ogen krijgen. Een goed voorbeeld is

Lees verder

Library 2nd Edition is compleet!

Onlangs verscheen Speaking 2 BK als laatste file. Hiermee zijn álle leerlingfiles van jaar 1 tot en met 4 verschenen van de methode Engels: Library (2nd Edition). Library is geschreven vanuit de belevingswereld van de leerling en sluit aan bij alle profielen (Taalprofielen 2015) binnen het vmbo. Library is een complete lesmethode

Lees verder

Verbeteringen online lesmateriaal klassieke talen 2018

Wij waarderen de feedback en mening van onze gebruikers. Op basis van deze feedback zijn er ook dit jaar enkele verbeteringen doorgevoerd in de online omgeving. Onderstaand leest u meer over de aanpassingen in zowel de leerling- als docentenomgeving. Verbeteringen in de online leerlingomgeving Grammaticafilmpjes In de leerlingomgeving is het icoon van de grammaticafilmpjes vergroot […]

Lees verder
Station Nederlands voor het vmbo

Verbeteringen in de online omgeving van Station en Library 2018

Wij waarderen de feedback en mening van onze gebruikers. Op basis van deze feedback zijn er ook dit jaar enkele verbeteringen doorgevoerd in de online omgeving. Onderstaand leest u meer over de aanpassingen in zowel de leerling- als docentenomgeving. Verbeteringen in de online Leerlingomgeving: Berichten en feedback van de docent De leerling heeft in de […]

Lees verder

Enthousiaste auteurs Nederlands voor havo en vwo onderbouw gezocht

Voor de methode Station zoeken we enthousiaste auteurs voor havo en vwo onderbouw (m/v) Station is een succesvolle methode voor Nederlands voor het vmbo. We ontwikkelen eigentijds lesmateriaal dat zowel in folio als digitaal gebruikt kan worden. Op dit moment zijn we bezig de voorbereidingen te treffen voor de editie voor havo/vwo onderbouw. Voor de editie […]

Lees verder

Enthousiaste auteurs Engels voor havo en vwo onderbouw gezocht

Voor de methode Library zoeken we enthousiaste auteurs voor havo en vwo onderbouw (m/v) Library is een succesvolle methode voor Engels voor het vmbo. We ontwikkelen eigentijds lesmateriaal dat zowel in folio als digitaal gebruikt kan worden. Op dit moment zijn we bezig de voorbereidingen te treffen voor de editie voor havo/vwo onderbouw. Voor de […]

Lees verder
Woordenboek Grieks Nederlands 4e druk 9789087719999

Woordenboek Grieks-Nederlands is verschenen in een 4e druk

15 augustus 2018 is de 4e druk van het Woordenboek Grieks-Nederlands van Charles Hupperts verschenen. ISBN: 9789087719999 Prijs: € 52,30 Bestellen kan via de webshop, per e-mail of telefonisch via 088-2944880.

Lees verder

Katernen Mars en Venus (LTC) en Dionysos en Eros (GTC)

Graag stellen we onze nieuwe titels Mars en Venus (LTC) en Dionysos en Eros (GTC) aan u voor. Deze titels zijn speciaal ontwikkeld voor docenten die niet het volledige boek van Parnassus, dan wel Palladion kunnen/ willen gebruiken. Mars en Venus en Dionysos en Eros bevatten enkele hoofdstukken uit de complete boeken en bieden voldoende […]

Lees verder
examenbundels grieks latijn 2019 katern en online

Examenbundels 2019 – nu met nieuwe onderdelen

De bundels CE Grieks en CE Latijn 2019 zijn vanaf 5 maart 2018 beschikbaar. Naast het vertrouwde leerlingenboek en docentenboek bieden we voor het CE 2019 ook nieuwe onderdelen bij de bundels aan, zoals een katern met pensumteksten en extra aanvullend online lesmateriaal. Dit materiaal biedt leerlingen extra hulp bij het vertalen van de authentieke teksten. […]

Lees verder

Nieuwe katernen voor GTC en LTC

In de bovenbouw van het gymnasium worden de klassieke literatuur en cultuur behandeld in de vakken GTC en LTC. Hiervoor zijn diverse uitgebreide methodes verkrijgbaar, zoals Palladion en Parnassus van uitgeverij Eisma Edumedia. Speciaal voor docenten die niet het volledige boek van Parnassus dan wel Palladion kunnen/ willen gebruiken, verschijnen nu enkele hoofdstukken uit de […]

Lees verder

Informatie over Library 2nd Edition bovenbouw

De modules van Library 2nd Edition voor jaar 3 zijn beschikbaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan de modules voor jaar 4.  Deze zullen voor de start van het nieuwe schooljaar leverbaar zijn. 

Lees verder

Belangrijke informatie over Pallas 1 4e druk – 2e oplage

In augustus 2016 is Pallas 1 4e druk – 2e oplage verschenen. De editie die begin 2015 verscheen is verbeterd en aangevuld naar aanleiding van opmerkingen van onze gebruikers.

Lees verder

Toetsenmaker bij Burgerschap en Levensbeschouwing

Sinds april 2017 is op www.loopbaanenburgerschap.nl de Toetsenmaker* actief. Met deze handige tool kunt u zelf uit alle beschikbare toetsvragen en antwoorden uw eigen toets voor Burgerschap samenstellen. U maakt eerst de keuze voor een domein, hoofdstuk (of thema) en eventueel nog paragraaf, vervolgens kunt zelf kiezen welke vragen u wilt opnemen in de toets. […]

Lees verder

Aanvullend materiaal in de online omgeving

De online omgeving bevat veel extra materiaal ten opzichte van het gedrukte boek. Een kort overzicht: Bij Pallas (editie 2015-2016) en Minerva zijn bij lastige grammatica-onderdelen uitlegvideo’s gemaakt. Er is extra oefenstof beschikbaar via Drillster (er kan eenvoudig doorgeklikt worden vanuit de leerlingomgeving). Leerlingen kunnen dit ook koppelen aan een app, zodat zij via hun […]

Lees verder

Zelftesten en extra opgaven bij Station en Library

In de online leerlingomgeving van Station 2e editie en Library 2nd Edition vindt u in elke module Zelftesten en Extra opgaven. Deze dienen als voorbereiding op een toets. De leerling kan zichzelf zo controleren. Als een leerling de zelftest onvoldoende maakt, kan hij extra oefenen met het onderwerp voor hij verder gaat met het volgende […]

Lees verder
Close
Go top