Exit
Uitgelichte afbeelding website_Library lesmethode Engels

Library lesmethode Engels en de verkorte route

Library, lesmethode Engels, heeft een doorlopende leerlijn. Hierin wordt alle theorie behandeld, er wordt met deze theorie geoefend én leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden op een stimulerende wijze. Maar het lukt niet altijd om alle stof te behandelen. Lesuitval, leerlingen met een concentratieprobleem, dyslexie; er zijn veel oorzaken waarom voor een klas, of een individuele leerling, […]

Lees verder

In ontwikkeling: Library havo / vwo en Emma 3.0

Eisma Edumedia is een nieuw project gestart dat zich richt op het ontwerpen van een nieuwe innovatieve lesmethode voor havo/vwo voor het vak Engels. Gedreven door technologische ontwikkelingen in de markt en de toenemende focus in het onderwijs op leeropbrengsten en individuele leertrajecten (maatwerk per leerling) wil Eisma Edumedia gaan investeren in de ontwikkeling van […]

Lees verder
lesmethode Engels Library vmbo havo en vwo

Over Library, Engels voor havo-vwo

Library – Engels voor havo-vwo is een nieuwe methode voor de onderbouw havo-vwo. De methode bestaat per jaarlaag uit een leerwerkboek waarin alle leerstof en opgaven voor een jaar is opgenomen. Daarnaast zijn er losse modules beschikbaar voor Grammar en voor Fiction. De Grammar module bevat extra oefenmateriaal bij de grammatica die in het betreffende […]

Lees verder

Voorwaarden EMMA methodes moderne talen

• Lesmateriaal van EMMA methodes moderne talen (Station, Nederlands en Library, Engels vmbo en Engels havo/vwo) worden voor één schooljaar afgenomen. Na dit schooljaar is het de school vrij om door te gaan met de methode, te kiezen voor een ander niveau van de methode, over te stappen van gedrukt naar online, over te stappen […]

Lees verder
Close
Go top