Exit

Library – Engels voor havo-vwo is een nieuwe methode voor de onderbouw havo-vwo.

De methode bestaat per jaarlaag uit een leerwerkboek waarin alle leerstof en opgaven voor een jaar is opgenomen. Daarnaast zijn er losse modules beschikbaar voor Grammar en voor Fiction.

De Grammar module bevat extra oefenmateriaal bij de grammatica die in het betreffende leerjaar aan de orde is geweest. Daarnaast wordt ook de theorie over de grammatica herhaald. Kennismaken met Grammar? Dat kan! Download nu gratis een aantal introductie pagina’s.

De Fiction module laat leerlingen kennismaken met fictie en biedt een leidraad voor het samenstellen van een fictiedossier.

Library is een communicatieve methode waarin het handelen met de taal centraal staat. De ‘hands-on approach’ zorgt ervoor dat de leerling aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld actief aan de slag gaan.

U kunt met Library zelf de mix van werken vanuit een boek en online bepalen en alle lesstof zowel op papier als online aanbieden.

Lees hier meer over de flexibele mogelijkheden van Library (licenties en gedrukt).

Kenmerken van Library onderbouw havo-vwo

 • Leerwerkboek met zeven hoofdstukken
 • Aparte modules voor Grammar en Fiction
 • In de hoofdstukken komen lees-, schrijf-, kijk-, luister- en spreekvaardigheid afwisselend aan bod
 • De leerstof wordt aangeboden middels het vier-fasenmodel (introductiefase, presentatiefase, productiefase en overdrachtsfase)
 • Veiligheid en zekerheid voor de leerling met verschillende leerroutes
 • Test Yourself geeft inzicht in de mate waarin de stof van een hoofdstuk beheerst wordt
 • Extra Practice biedt extra oefenmateriaal
 • Extra Challenge biedt de mogelijkheid tot verdieping
 • Library biedt veel mogelijkheden tot differentiatie
 • Alle opgave zijn geclassificeerd volgens de methode van Bloom. Zie: Library en Bloom.
 • ERK-proof
 • Uitgebreide rapportage bij gebruik van de digitale versie
 • Docentengemak door onder andere een uitgebreide docentenhandleiding en toetsen

Close
Go top