Cicero, Pro Sexto Roscio CE Latijn 2021

 8,50

De aanval is de beste verdediging- Leerlingenboek

ISBN:
9789463640428 
Uitvoering:
geheel full color, genaaid gebrocheerd, zachte kaft. woordenlijst en pensumteksten als losse katernen meegeseald 
Schrijver(s):
E. Jans, N. Koopman, E.A. Lucassen 

Beschrijving

Cicero, Pro Sexto Roscio, De aanval is de beste verdediging is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2021. De gehele redevoering wordt gelezen, deels in het Latijn, deels in vertaling.

In de examenbundel zijn opgenomen:
– De voorgeschreven Latijnse teksten van de Pro Sexto Roscio en de voorgeschreven passages in vertaling.
– Inleiding over Cicero, zijn leven en de historische context.
– Inleiding over de rechtspraak en het proces en een overzicht van de redevoering.
– Inleiding over de ontwikkeling, praktijk en theorie van de antieke retorica.
– Als voorbeeld van het voortleven van de Pro Sexto Roscio is een hoofdstuk opgenomen uit Romeins Bloed van Steven Saylor.
– Een uitgebreide annotatie bij de Latijnse teksten, die direct onder of naast de Latijnse teksten is geplaatst. Hierbij is in principe uitgegaan van de basiswoordenlijst 1 van Vox. De woorden die niet zijn opgegeven, staan in de woordenlijst.
– Veel vragen en opdrachten bij de Latijnse teksten en de teksten in vertaling. Ook zijn er algemene afsluitende vragen bij het pensum toegevoegd die betrekking hebben op de hele redevoering.
– Opdrachten in het kader van het vergelijken van de Latijnse tekst met een bestaande vertaling.
– Lijst van basisleerwoorden die op basis van het pensum is samengesteld.
– Een overzicht van de CvTE-stijlmiddelen en verteltechniek met voorbeelden uit het pensum.
– Onthoudblokken waarin de grammatica wordt herhaald.
– Elf proefvertalingen.
– De tekst van de syllabus CE 2021.

Verder zijn er twee aparte katernen toegevoegd. Het eerste katern bevat de Latijnse teksten. Deze teksten zijn opgemaakt met een extra grote regelafstand, zodat leerlingen gemakkelijk hun aantekeningen en vertalingen in dit katern kunnen maken. Het tweede katern bevat de alfabetische woordenlijst. Op verzoek van diverse scholen wordt deze lijst apart aangeleverd, zodat de docent zelf kan beslissen of de leerlingen met deze woordenlijst in het katern gaan werken of met behulp van het woordenboek de teksten in het boek gaan vertalen.

Daarnaast is er ook gratis online lesmateriaal (ook via de ELO) beschikbaar, dat de leerlingen extra hulp biedt bij het vertalen van de Latijnse teksten. Het is een aanvulling op de annotatie in het boek. Het gaat vooral om korte vragen die leerlingen stimuleren na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van Latijnse constructies. Van ingewikkelde zinnen zijn structuurschema’s gemaakt.

Andere suggesties…