Exit

Euripides CE Grieks 2007

Hippolytus

ISBN:
9789076589909 
Uitvoering:
deels full color, genaaid gebrocheerd, zachte kaft 
Druk:
Schrijver(s):
S. Veenman, H.W. Verheij, H. Koning 

 7,50

Beschrijving

Deze syllabus heeft als thema: “Niets onziende wraak: de mens als slachtoffer van gekrenkte godentrots”. Hippolytus is het slachtoffer van de wraak van Aphrodite. Hij wordt door haar gestraft, omdat hij een extreme verering voor Artemis heeft en Aphrodite de verschuldigde eer onthoudt. De stervelingen uit Hipppolytus’ omgeving, zijn stiefmoeder Phaedra en zijn vader Theseus, zijn voor Aphrodite instrumenten om Hippolytus te straffen. Hun ongeluk is voor de godin slechts bijkomstig.

Tekstboek
– de voorgeschreven Griekse teksten van de Hippolytus en de teksten in vertaling.
– inleidingen over Euripides, de Griekse Tragedie, de Hippolytus en over enkele sleutelbegrippen in de Hippolytus.

Hulpboek
– een uitgebreide annotatie van de Griekse teksten. Hierbij is uitgegaan van de basiswoordenlijst LOGOS. Gezien het geringe aantal uren dat in de Tweede Fase beschikbaar is, zijn de annotaties uitvoerig, zodat de leerlingen grote delen van de stof zelfstandig kunnen bestuderen.
– een sober commentaar dat dient om de leerlingen in staat te stellen de Griekse teksten en de teksten in vertaling zelfstandig te verwerken.
– onthoudblokken waarin de vereiste grammaticale kennis gedoseerd wordt aangeboden.
– vragen en opdrachten bij de Griekse teksten, de teksten in vertaling en de informatieve teksten. Deze vragen en opdrachten zijn, voorzover het vragen bij Griekse teksten en teksten in vertaling betreft, geintegreerd in het commentaar.
– een tiental proefvertalingen, geannoteerd op de manier die de leerlingen ook bij hun examen kunnen verwachten.
– de tekst van de syllabus.
– de nieuwe CEVO-minimumlijst.

Close
Go top