Exit

Fortuna 2

Lesboek (2e druk)

ISBN:
9789076589947 
Uitvoering:
160 pag. full color, genaaid gebrocheerd, zachte kaft 
Druk:
Schrijver(s):
C.A.M. Hupperts, E. Jans, R. van 't Wout, R. Frank, M. Backer, J.G.A.M. Lenssen, X. van Eckeren 

 41,40

Beschrijving

De doelstellingen van Fortuna zijn bij deze druk onverkort gehandhaafd. De veranderingen die zijn doorgevoerd zijn de volgende:
-de gehele CEVO-basiskennislijst wordt behandeld
-10 leesteksten zijn geschrapt (waaronder les 19 over Catalina), een aantal is aangepast en 5 nieuwe zijn geschreven
-achterin het tekstboek staan de overzichten van de volledige vormleer
-in de alfabetische woordenlijst zijn de stamtijden als aparte vormen opgenomen
-het hoofdstuk over de Romeinse architectuur is komen te vervallen
-het tekstboek is in full-color uitgevoerd
-het werkboek is een invulwerkboek geworden
-in het werkboek worden achterin per les de leerwoorden herhaald,maar in een andere volgorde
-moeilijke woorden worden in onthoudblokken herhaald
Inhoud
-les 19: Ceasar in Gallie
-les 20: Caesar dictator
-les 21: Antonius, Cicero en Octavianus
-les 22: Keizer Augustus
-les 23: Keizer Tiberius
-les 24: De keizers Caligula en Claudius
-les 25: Keizer Nero
-les 26: De opstand van de Bataven
-les 27: Pompeji
-les 28: Trajanus: keizer en veroveraar
-les 29: Hadrianus: keizer en kunstminnaar
-les 30: Marcus Aurelius: keizer en filosoof
-les 31: De christenen in het Romeinse rijk
-les 32: De laatste keizers
Achterin het lesboek staat het overzicht zelfstandig naamwoord, overzicht bijvoeglijk naamwoord, naamwoorden met genitivus op -ius en dativus op -i, overzicht voorzetsels, overzicht voornaamwoorden, overzicht werkwoorden en overzicht van de Latijnse naamvalfuncties.

Andere suggesties…

Close
Go top