Grammatikos

 29,70

Griekse grammatica

ISBN:
9789463640565 
Uitvoering:
160 pag. fc, genaaid gebrocheerd 
Druk:
Schrijver(s):
C.A.M. Hupperts, E. Jans 

Beschrijving

Grammatikos is de opvolger van het alombekende Pallas 4, Griekse grammatica.
Grammatikos biedt niet alleen een uitgebreid overzicht van de Griekse grammatica, maar is ook een boek dat de gebruiker op lastige taalverschijnselen wijst door middel van de aan de lespraktijk ontleende ‘let op’- en ‘onthoud’-blokken.
In deze nieuwe druk is de CvTE-minimumlijst van 2015 verwerkt. De items die niet (meer) gekend behoeven te worden zijn in het boek met een * aangegeven. Ze zijn in dit boek opgenomen om te komen tot een volledig grammaticaoverzicht. Ook is de lijst van stijlfiguren aangepast: zo zijn de begrippen hyperbaton, metonymia, paradox, parallellisme, personificatie, pleonasme, sententia en tautologie toegevoegd.
Inhoud
Grammatikos bevat de volgende onderdelen:
— Het alfabet
— Het lidwoord
— Het zelfstandig naamwoord
— Het bijvoeglijk naamwoord
— Trappen van vergelijking
— Het bijwoord
— De voornaamwoorden
— De telwoorden
— De naamvallen
— Het werkwoord (algemeen)
— Het praesens en imperfectum
— De aoristus
— Het futurum
— Het perfectum en plusquamperfectum
— Actief, medium, passief
— Het gebruik van de infinitivus
— Het gebruik van het participium
— Het gebruik van de modi
— Vraagzinnen
— De ontkenning
— De woordvolgorde
— Koppelwoorden en partikels
— Stamtijdenlijst
— Stilistische middelen
Het boek is behalve naast Pallas en Palladion te gebruiken bij iedere Griekse leergang, leesboek en eindexamenbundel.

Andere suggesties…