Exit

Library BK + KGT

Weblog digitaal

ISBN:
9789087711276 
Uitvoering:
Via ELO of emma.eisma.nl 
Druk:
Schrijver(s):
H. Elferink 

 4,40

Beschrijving

Zoals de titel van de module al aangeeft, staat het maken van een eigen weblog hier centraal.
Leerlingen leren stapsgewijs hoe ze zelf een weblog kunnen maken. Een weblog kan op verschillende manieren gevuld worden, bijvoorbeeld met een verslag over de voorbereidingen en de uitvoering van de recordpoging van Guinness World Records. De module biedt aanknopingspunten voor vakoverstijgende projecten.

Close
Go top