MOVE! Niveau 2

 27,25

Docentenhandleiding

Uitverkocht

ISBN:
9789087710897 
Uitvoering:
234 pag. zw/w, gelijmd gebrocheerd 
Druk:
Schrijver(s):
P. Winkler, K. van den Herik 

Beschrijving

Deze docentenhandleiding bestaat uit twee delen:
1 Competentiegericht onderwijs en burgerschap
2 Uitwerkingen en antwoordindicaties van de opgaven in het boek, per module

In het eerste deel (hoofdstuk 1 t/m 4) gaan we nader in op de uitgangspunten en kernaspecten van competentiegericht onderwijs (CGO) en de plaats van burgerschap daarin. In hoofdstuk 4 geven we een aantal richtlijnen en tips om het projectonderwijs goed in te richten, op een manier die voor zowel docenten als deelnemers helder, motiverend en aansprekend is en die ervoor zorgt dat deelnemers de vereiste beroepscompetenties daadwerkelijk verwerven.

In het tweede deel vindt u per module (domein) uitwerkingen en antwoordindicaties van de opgaven in het boek.
Ook is bij elke module de projectopdracht als een geheel opgenomen. Ten slotte zijn bij elke module ook de uitwerkingen van de puzzels opgenomen.

Kennistoetsen:
In het CGO-model is het niet verplicht om de kennis van deelnemers inzake de verschillende aangeboden vakken apart te toetsen. Veel docenten geven er echter de voorkeur aan om aan het eind van een lesperiode toch te toetsen of de deelnemers voldoende parate kennis hebben opgedaan. Zij doen dat bijvoorbeeld om ‘meelifters’ eruit te halen, of om er nog zekerder van te zijn dat alle deelnemers na een lesperiode op vergelijkbaar kennisniveau zitten. Deze toetsen zullen te zijner tijd downloadable zijn vanaf deze site.

Andere suggesties…