Exit

Pallas 1

Lesboek (4e druk)

ISBN:
9789087717704 
Uitvoering:
geheel fc, genaaid gebrocheerd, zachte kaft 
Druk:
Schrijver(s):
E. Jans, C.A.M. Hupperts, P. Stork 

 38,30

Beschrijving

Les 1 tot en met les 14 van de leermethode Pallas, bestemd voor de onderbouw. Dit betreft een herziening ten opzichte van de 3e druk.

Aan bod komen de volgende onderwerpen: De held Heracles, Gevaarlijke opdrachten, Een held wordt God, Theseus en de Minotaurus, De thuisreis, Een expeditie naar Troje, De wrok van Achilles, Patrokolos, Wraak en medicijnen, De held Ajax, De ondergang van Troje.

De belangrijkste vernieuwingen in deel 1 ten opzichte van de 3e druk zijn:
– de naamvallen met al hun functies worden al in Les 3-5 behandeld
– de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden van de a/o-groep komen tegelijkertijd in Les 3-5 aan bod
– ‘luo’, ‘poieo’ en ‘eimi'(‘zijn’) worden tezamen behandeld.
De volgende grammaticale items uit deel 2 zijn nu ondergebracht in deel 1
– de sigmatische, pseudosigmatische en thematische aoristus
– de bijvoeglijke naamwoorden ‘pas, pantos’ en sofron, sofronos’
– de bezittelijke voornaamwoorden
– de aanwijzende voornaamwoorden
– de Accusativus cum Infinitivo

Aanvulling bij de 2e oplage uit 2016:
De aantekeningen naast de Griekse teksten zijn enigszins aangevuld en uitgebreid op punten waar ze voor de beginnende leerling te weinig informatie gaven. Soms is ook een bepaald grammaticaal verschijnsel dat pas bij de volgende tekst behandeld wordt aangetekend. Verder is de grammatica van bladzijde 67 (augment bij samengestelde werkwoorden en het praesens historicum) omgewisseld met die van bladzijde 69 (augment bij werkwoorden met beginklinker).

Andere suggesties…

Close
Go top