Plato CE Grieks 2020

 9,50

Symposium – Leerlingenboek

ISBN:
9789463640343 
Uitvoering:
geheel full color, genaaid gebrocheerd, zachte kaft 
Druk:
Schrijver(s):
C.A.M. Hupperts, E. Jans 

Beschrijving

Plato Symposium. De kracht van eros is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Grieks in het jaar 2020. De hele dialoog van Plato wordt gelezen, deels in het Grieks (de rede van Phaedrus, de rede van Aristophanes, en passages uit de rede van Socrates), deels in vertaling. Het thema is eros.

In het leerlingenboek zijn opgenomen:
– De voorgeschreven Griekse teksten uit het Symposium van Plato en de voorgeschreven passages in vertaling (uit het Symposium). De interlinie tussen de regels van de Griekse tekst is zodanig dat leerlingen aantekeningen kunnen maken boven het Grieks.
– Inleidingen over de historische context.
– Inleiding over Socrates en Plato, het werk en de werkwijze van Plato.
– Inleiding op het Symposium.
– Inleiding over de praktijk van de homoseksualiteit in Athene.
– Inleiding over het genre filosofie.
– Inleiding over het denken van de presocraten, de sofisten, in het bijzonder Protagoras.
– Inleiding over de filosofie van Socrates en Plato.
– Een samenvattend hoofdstuk over het thema eros bij Plato met algemene vragen over het pensum.
– Een uitgebreide annotatie bij de Griekse teksten, die direct onder of naast de Griekse teksten is geplaatst. Hierbij is in principe uitgegaan van de Attische basiswoordenlijst van Logos. De woorden die niet zijn opgegeven, staan in de woordenlijst achterin het boek.
– Ook de teksten in vertaling zijn daar waar nodig van commentaar voorzien.
– Veel vragen en opdrachten bij de Griekse teksten en de teksten in vertaling. Ook zijn er algemene afsluitende vragen bij het pensum toegevoegd die betrekking hebben op het thema eros.
– Lijst van basisleerwoorden die op basis van het pensum is samengesteld.
– Een overzicht van het taaleigen van Plato, de CvTE-stijlmiddelen en verteltechniek die Plato gebruikt, met voorbeelden uit het pensum.
– Onthoudblokken waarin de Griekse grammatica wordt herhaald.
– Tien proefvertalingen met annotaties afgestemd op het Woordenboek Grieks-Nederlands van Eisma.
– Uitgebreide literatuurlijst met betrekking op Socrates, Plato en het Symposium.
– De tekst van de syllabus.
– Alfabetische woordenlijst.

Extra’s bij de examenbundel:
– Verder is een apart katern toegevoegd met de Griekse teksten. Deze teksten zijn opgemaakt met een extra grote regelafstand, zodat leerlingen gemakkelijk hun aantekeningen en vertalingen in dit katern kunnen maken.

– Daarnaast is er ook gratis online lesmateriaal (ook via de ELO) beschikbaar, dat de leerlingen extra hulp biedt bij het vertalen van de Griekse teksten. Het is een aanvulling op de annotatie in het boek. Het gaat vooral om korte vragen die leerlingen stimuleren na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van Griekse constructies.

– Voor het CE 2020 leveren wij voor het eerst – op veler verzoek – Powerpointpresentaties bij de examenboeken . Per hoofdstuk is een presentatie ontwikkeld. Deze bevatten de authentieke Griekse teksten met vertaling. U kunt deze presentaties gebruiken om de tekst en eventueel de bijbehorende vertaling klassikaal te bespreken. De Powerpointpresentaties zijn voorzien van verwijzingen naar inhoudelijke en stilistische vragen in het boek. Wilt u deze presentaties ontvangen, stuur dan een email naar [email protected].

Andere suggesties…