Exit

Vergilius CE Latijn 2020

Vernietiging en hoop – Leerlingenboek

ISBN:
9789463640367 
Uitvoering:
geheel full color, genaaid gebrocheerd, zachte kaft 
Schrijver(s):
C.A.M. Hupperts, E. Jans 

 7,50

Beschrijving

Vernietiging en hoop in de Aeneis van Vergilius is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2020. De teksten die in het Latijn gelezen moeten worden komen uit de boeken I, IV, en VIII van de Aeneis en de teksten in vertaling zijn afkomstig uit de boeken I, II, III, IV, V en VIII. Het thema van het pensum is vernietiging en opbouw.

In het leerlingenboek zijn opgenomen:
– De voorgeschreven Latijnse teksten uit de Aeneis van Vergilius en de voorgeschreven passages in vertaling. De interlinie tussen de regels van de Latijnse tekst is zodanig dat leerlingen aantekeningen kunnen maken boven het Latijn.
– Inleiding over Vergilius, zijn leven en werk.
– Inleiding over het genre epos en in het bijzonder over de Aeneis.
– Inleiding over de historische context en het politieke, intellectuele en religieuze klimaat.
– Een hoofdstuk over Aeneas als stoïsche held.
– Een inleiding op het genre ekphrasis.
– Als voorbeeld van het voortleven van Vergilius is een hoofdstuk aan Dante gewijd;
– Een uitgebreide annotatie bij de Latijnse teksten, die direct onder of naast de Latijnse teksten is geplaatst. Hierbij is in principe uitgegaan van de basiswoordenlijst 1 van Vox. De woorden die niet zijn opgegeven, staan in de woordenlijst achterin het boek.
– Veel vragen en opdrachten bij de Latijnse teksten en de teksten in vertaling. Ook zijn er algemene afsluitende vragen bij het pensum toegevoegd die betrekking hebben op het thema.
– Opdrachten in het kader van het vergelijken van de Latijnse tekst met bestaande vertalingen.
– Lijst van basisleerwoorden die op basis van het pensum is samengesteld.
– Een overzicht van de CvTE-stijlmiddelen en verteltechniek met voorbeelden uit het pensum.
– Onthoudblokken waarin de grammatica wordt herhaald.
– Tien proefvertalingen.
– Uitgebreide literatuurlijst met betrekking op Vergilius.
– De tekst van de syllabus.
– Alfabetische woordenlijst.

Extra’s bij de examenbundel:
– Verder is een apart katern toegevoegd met de Latijnse teksten. Deze teksten zijn opgemaakt met een extra grote regelafstand, zodat leerlingen gemakkelijk hun aantekeningen en vertalingen in dit katern kunnen maken.

– Daarnaast is er ook gratis online lesmateriaal (ook via de ELO) beschikbaar, dat de leerlingen extra hulp biedt bij het vertalen van de Latijnse teksten. Het is een aanvulling op de annotatie in het boek. Het gaat vooral om korte vragen die leerlingen stimuleren na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van Latijnse constructies.

– Voor het CE 2020 leveren wij voor het eerst – op veler verzoek – Powerpointpresentaties bij de examenboeken. Per hoofdstuk is een presentatie ontwikkeld. Deze bevatten de authentieke Latijnse teksten met vertaling. U kunt deze presentaties gebruiken om de tekst en eventueel de bijbehorende vertaling klassikaal te bespreken. De Powerpointpresentaties zijn voorzien van verwijzingen naar inhoudelijke en stilistische vragen in het boek. Wilt u deze presentaties ontvangen, stuur dan een email naar [email protected].

Andere suggesties…

Close
Go top