Exit

In de lesmethodes Pallas ’16, Minerva, Palladion en Parnassus worden de Griekse/ Latijnse teksten traditioneel aangeboden, dat wil zeggen als teksten met annotaties en bijbehorende opdrachten. Daarnaast komen in alle vier de methodes tweetalige teksten aan de orde. Hier worden de Griekse of Latijnse tekst aangeboden met de vertaling ernaast. Daarbij stellen we vragen over de teksten.

Aan het werken met tweetalige teksten liggen ten minste vijf doelstellingen ten grondslag, te weten:

  • Leerlingen wennen al in een vroeg stadium aan de originele taal
  • Leerlingen herhalen grammaticakennis
  • Leerlingen herhalen en vergroten woordenschat
  • Leerlingen breiden hun cultuurhistorische kennis uit
  • Leerlingen oefenen in tekstbegrip en het overzien van een gehele tekst

Deze doelstellingen worden verder toegelicht in een whitepaper. We bespreken diverse manieren hoe u de teksten kunt behandelen in de les en welke werkvormen en toetsen u hierbij kunt toepassen.

Heeft u vragen over het werken met de tweetalige teksten in Pallas ’16, Minerva, Palladion of Parnassus? Neem gerust contact met ons op via [email protected].

Close
Go top