headerfoto Minerva Latijn (1280 x 600 px)

Latijn

Minerva is een volledige nieuwe methode Latijn. Deze leergang is innovatief en uitdagend. Het is een leergang die de leerling aan de hand van korte en boeiende teksten snel tot het lezen van authentieke Latijnse teksten brengt. Bepaal met Minerva zelf de verhouding tussen gedrukt en/of digitaal lesmateriaal.

Minerva Latijn (onderbouw)

  • De Latijnse grammatica wordt snel aangeleerd
  • Minerva biedt snel originele teksten aan
  • Vanaf het begin worden teksten ook tweetalig aangeboden

Fortuna Latijn (onderbouw)

  • Het leren van de Latijnse taal verloopt geleidelijk
  • De achtergrondinformatie belicht belangrijke aspecten van de Romeinse geschiedenis, cultuur en receptiegeschiedenis
  • De grammatica wordt zo eenvoudig mogelijk behandeld

Parnassus Latijn (bovenbouw)

  • De keuze van de Latijnse teksten is gedaan op basis van genres en enkele thema’s als Caesar, Nero, Orpheus, Eros en de dood
  • Er zijn passages opgenomen van: Caesar, Ovidius, Catullus, Pertronius, Horatius, Livius, Seneca, Vergilius, Tacitus, Lucretius en Cicero
  • Naast de traditionele aanpak (geannoteerde teksten) worden teksten ook tweetalig aangeboden: dat wil zeggen een authentieke Latijnse tekst met een vertaling en opdrachten erbij