Exit

Pallas, de lesmethode voor Griekse taal en cultuur is al jaren een begrip in het klassieke onderwijs in Nederland. Pallas wordt enthousiast ontvangen door de tot de verbeelding sprekende teksten. Met Pallas bepaalt u zelf de verhouding tussen gedrukt en/ of digitaal lesmateriaal.

Bladerboek Pallas 1

Bladerboek Pallas 2

Kenmerken van de methode

 • Pallas 1 is begin 2015 in een uitgebreide herziening verschenen. In augustus 2016 verscheen de 2e oplage met aanvullingen en verbeteringen. In februari 2016 verscheen de uitgebreide herziening van Pallas 2.
 • Aan bod komen onder meer teksten over Herakles, Achilles, de voorgeschiedenis en hoogtepunten van de Trojaanse oorlog en de Odyssee.
 • Pallas bevat eveneens informatieve teksten over onder meer de Griekse godsdienst, de held, Homeros, opgravingen in Troje, Griekse vazen, de Griekse mythe, architectuur en beeldhouwkunst.
 • Het oefenboek/ werkboek bevat een grote variatie aan (taal)oefeningen en opdrachten die betrekking hebben op de cultuurgeschiedenis.
 • Inhoudsopgave teksten en grammatica Pallas 1, 4e druk (2015-2016)(pdf)
 • Inhoudsopgave teksten en grammatica Pallas 2, 5e druk (2016)(pdf)

De belangrijkste kenmerken en aandachtspunten van Pallas 1 – 4e druk (ten opzichte van eerdere drukken):

 • Het tempo van de taalverwerving is versneld (naamvallen met functies worden al in les 3-5 behandeld, de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden van de a/o groep komen tegelijkertijd in les 3- aan bod, ‘luo’/’poieo’ en ‘eimi’(‘zijn’) worden tezamen behandeld.
 • Enkele grammaticale items uit deel 2 zijn overgebracht naar deel 1 (de sigmatische/ pseudosigmatische en thematische aoristus, de bijvoeglijke voornaamwoorden ‘pas, pantos’ en ‘sofron, sofronos’, de bezittelijke voornaamwoorden, de aanwijzende voornaamwoorden, de Accusativus cum Infinito.
 • De herziening van Pallas biedt per les een kleine diagnostische toets.
 • De herziening van Pallas biedt ook teksten tweetalig aan, dat wil zeggen: een authentieke Griekse tekst met een vertaling en opdrachten erbij. Lees meer hierover in het artikel Werken met tweetalige teksten.
 • Het oefenboek is gelijmd gebonden (de “oude” werkboeken zijn voorzien van een ringband).

Pallas-online
Een speerpunt van Pallas is de online variant: De delen van Pallas zijn ook geheel digitaal te gebruiken in een aantrekkelijke leer-/ werkomgeving zonder te hoeven schakelen tussen meerdere bestanden of schermen. Pallas-online werkt op de computer, laptop én tablet.

 • Alle oefeningen en opdrachten die in de gedrukte boekjes staan, zijn ook online beschikbaar.
 • Theorie, opdrachten, audio en video zijn geïntegreerd.
 • Pallas-online kent een geïntegreerde nakijktool. De docent bepaalt welke oefeningen door het systeem worden nagekeken en welke oefeningen door de docent worden nagekeken.
 • Pallas-online functioneert prima in de gangbare ELO’s (single sign on). Voor scholen die geen ELO hebben is er de mogelijkheid om via www.emma.eisma.nl te werken.
 • Uitgebreid leerlingvolgsysteem voor de docent (per leerling, per module en per klas kunt u de resultaten bekijken en hierop feedback geven.
 • Servicedesk voor vragen, opmerkingen en adviezen.
 • Pallas is ook digitaal beschikbaar via Schooltas en EduApp/App4Learning.

Meer informatie over de online variant.

Docentenmateriaal

Voor de docenten is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. U kunt bij ons diverse docentenhandleidingen bestellen (let op: wij voeren een controleslag uit om na te gaan of de besteller daadwerkelijk docent is). Bij aanschaf van de gedrukte handleiding is het ook mogelijk om per e-mail het digitale bestand op te vragen om nakijkbladen te kunnen maken.

Voor de docenten die vertaalbladen willen maken is het mogelijk om de originele Griekse teksten in Word te ontvangen. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Proefdraaien of lesmateriaal beoordelen?

U kunt een proef met Pallas-online kosteloos doen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Wilt u lesmateriaal beoordelen, vraag dan een beoordelingspakket aan.

Advies en ondersteuning

Onze educatief adviseur zit graag met u om tafel om met u mee te denken over het gebruik van een methode Grieks. Daarnaast laat zij u graag de mogelijkheden van Pallas zien. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie of introductieworkshop behoort ook tot de mogelijkheden.

Close
Go top