Exit

Palladion is een lesmethode voor het vak Griekse taal en cultuur in de bovenbouw. Het biedt de Griekse literatuur en cultuur geïntegreerd aan. Dit betekent dat aan de hand van de teksten van Griekse auteurs cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Bij de opzet van Palladion zijn de auteurs ervan uitgegaan dat de basisgrammatica Grieks is behandeld.

Kenmerken van de methode

  • De keuze van de Griekse teksten is gedaan op basis van genres en enkele thema’s als Achilles en Hektor, Vrouwen in de Odyssee, Odysseus, Medea, Apollo, Sokrates, de Liefde, Mensen en het goddelijke
  • Er zijn passages opgenomen van: Het Oude Testament, Fabels, Loukianos, Homeros’ Ilias en Odyssee, Euripides’ Medea en Bakchanten, Herodotos, Plato, Sapfo, Anakreon en Lysias.
  • Voorbeelden van cultuurgeschiedenis zijn: Odysseus door de eeuwen heen, het Griekse toneel, beeldhouwkunst, de godin Afrodite en Eros, de filosofie van Sokrates en Plato, de Homerische goden
  • Tevens aandacht voor de receptie van de Klassieke oudheid
  • Naast de traditionele aanpak (geannoteerde teksten) worden teksten ook tweetalig aangeboden: dat wil zeggen een authentieke Griekse tekst met een vertaling en opdrachten erbij. Lees meer hierover in het artikel Werken met tweetalige teksten.
  • Palladion bestaat uit twee boeken: een Tekstboek en een Opdrachtenboek.
  • Palladion biedt veel materiaal waaruit de docent zelf een keuze kan maken voor zijn lessen. De belangrijkste genres zijn ruim aanwezig. Om Palladion overzichtelijk te houden zijn niet alle originele teksten uit Pallas 3 opgenomen in Palladion. Alle originele Griekse teksten van Pallas 3 zijn nog wél beschikbaar in Word. Zo kunt u naast de teksten, ook de annotaties, afbeeldingen, woordenlijsten, het vertaalgereedschap en mogelijkheid tot nakijken van Pallas-online gebruiken. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.
  • Naast Palladion kunt u heel eenvoudig het grammatica-overzicht van Grammatikos inzetten.
  • Wanneer de mogelijkheid er niet is om het volledige boek te behandelen, is het ook mogelijk om te kiezen voor een katern uit Palladion: Drie hoofdstukken uit Palladion zijn gebundeld en verkrijgbaar onder de titel Dionysos en Eros.

Bij de tweede oplage

In de tweede oplage zijn wat nieuwe vragen toegevoegd in het onderdeel Homerus, Achilles en Hektor, Vrouwen in de Odyssee, Herodotus, geluk en hybris en De liefde. Verder is de tweede oplage gelijk aan de eerste oplage. Bent u gebruiker van de eerste oplage? Dan kunt u een overzicht van deze vragen opvragen via [email protected] .

Advies en ondersteuning

Onze educatief adviseur zit graag met u om tafel om met u mee te denken over het gebruik van een methode GTC. Daarnaast laat zij u graag de mogelijkheden van Palladion zien. Dit kan in een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Close
Go top