Homerus CE Grieks 2009

 7,50

Wraak en Verdriet

ISBN:
9789087710910 
Uitvoering:
deels fc, genaaid gebrocheerd, zachte kaft, gesealed 
Druk:
Schrijver(s):
C.A.M. Hupperts, E. Jans 

Beschrijving

Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten uit de Ilias van Homerus is het effect dat de oorlog heeft op de gedragingen en emoties van goden en mensen.

De examenbundel bestaat uit twee delen:

a. Tekstboek
– de voorgeschreven Griekse teksten van Homerus
– de teksten in vertaling
– inleiding over Homerus en het epos
– inleiding over de Homerische goden
– inleiding over de historische achtergronden
– inleiding over de metriek, het taaleigen en de stijl van Homerus
– literatuurlijst
– alfabetische woordenlijst

b. Hulpboek

In het hulpboek zijn opgenomen:
– een uitgebreide annotatie van de Griekse teksten. Hierbij is in principe uitgegaan van de basiswoordenlijst van LOGOS. De annotaties zijn gezien het geringe aantal uren voor Grieks in de Tweede Fase ruim. De annotaties zijn van dien aard dat het boek eventueel geschikt is voor zelfwerkzaamheid;
– veel vragen en opdrachten bij de Griekse teksten en de teksten in vertaling;
– onthoudblokken met het specifieke taaleigen van Homerus;
– onthoudblokken over belangrijke grammaticale onderwerpen en veel grammaticale vragen aan de hand waarvan de leerlingen stapsgewijs hun grammaticale kennis, noodzakelijk voor het vertalen van de proefvertaling, repeteren;
– blokjes met veelvoorkomende woorden uit Homerus;
– opdrachten in het kader van het vergelijken van de Griekse tekst met bestaande vertalingen en een toelichting op de hulpmiddelen die vertalers hanteren om tot een leesbare vertaling te komen;
– een aantal proefvertalingen;
– de tekst van de syllabus.