Minerva 1

 31,55

Combipakket Oefenboek + Online (2e druk)

ISBN:
9789463640794 
Uitvoering:
208 pagina's in zwart met steunkleur. garenloos gebrocheerd, zachte kaft 
Druk:
Schrijver(s):
C.A.M. Hupperts, J.C. Castricum, R. van der Veen, N. Koopman, M. Prot 

Beschrijving

Minerva, de Latijnse leergang van Eisma Edumedia, bestaat alweer acht jaar en wordt inmiddels op veel scholen gebruikt. De auteurs hebben in samenspraak met de uitgeverij besloten om een herdruk van beide delen van de leergang voor te bereiden. Er is daarbij gebruik gemaakt van de suggesties van veel gebruikers. Ook de ervaringen van de auteurs zelf die met dit boek hebben gewerkt, waren in dit kader van belang. Dit materiaal vormt het uitgangspunt voor deze herdruk. Dit jaar verschijnt de herdruk van deel 1, volgend jaar die van deel 2.De algemene opzet en structuur van deel 1 is in principe hetzelfde gebleven. Uit de reacties van de gebruikers bleek dat de lessen 1-8 leuke en interessante lessen zijn voor de leerlingen. Afgezien van wat noodzakelijke correcties is er aan deze lessen weinig veranderd. Het commentaar van de gebruikers betrof vooral de lessen 9-12. Het Latijn van de teksten werd door de leerlingen als nogal lastig ervaren. In de herziening zijn met name de Latijnse teksten die leerlingen moeten vertalen vereenvoudigd. Lange zinnen zijn ingekort of opgesplitst en de woordvolgorde is vaak versimpeld. Hierdoor zijn ook de aantekeningen in de rechterkolom aanzienlijk verminderd. Bovendien sluiten de teksten nu beter aan bij de grammatica van het betreffende hoofdstuk. Aan les 10 is een extra Latijnse tekst (10A) toegevoegd met veel A.c.I’s. Verder is in enkele gevallen het taaleigen van de teksten aangepast aan meer klassiek Latijn (zoals minder relatieve aansluitingen, en na bepaalde voegwoorden geen conjunctivus). Bij de Latijnse teksten vanaf les 9 zijn ook enkele structuurvragen opgenomen in het oefenboek, die de leerlingen helpen lastige zinnen te vertalen en alvast voorbereiden op de structuurvragen in deel 2.

Andere suggesties…