Pallas 3

 48,10

Tekstboek (2e druk)

Uitverkocht

ISBN:
9789074252973 
Uitvoering:
248 pag. deels full color, genaaid gebonden 
Druk:
Schrijver(s):
C.A.M. Hupperts, E. Jans, T. Avedissian 

Beschrijving

Pallas 3 is uitverkocht, maar de inhoud is nog wel via online werken beschikbaar. Palladion is een geschikt alternatief voor het tekstboek. Teksten die niet in Palladion zijn geannoteerd maar wel in Pallas 3, worden op verzoek digitaal aan scholen verstrekt.

Pallas 3 Griekse literatuur 2e druk vormt de afronding van de Griekse leergang Pallas.
In het boek zijn zowel teksten opgenomen die geschikt worden geacht als overgangs- en beginlectuur, als stof voor de schoolonderzoeken.De Griekse teksten zijn niet-geadapteerd.
Ieder hoofdstuk is voorzien van een uitgebreide inleiding die ingaat op het onderwerp/genre en de auteurs van wie teksten zijn opgenomen. Bij de receptie is gekozen voor een gevarieerd aanbod.
Pallas 3 is een sluitend systeem: alle woorden die niet zijn geannoteerd, staan in de alfabetische woordenlijst achterin het hulpboek. Als uitgangspunt voor de ‘leerwoorden’ dient de lijst van Attische woorden van Logos. Verder is alles wat van de grammatica niet tot het basisprogramma behoort, geannoteerd. Bij alle Griekse teksten zijn vragen en opdrachten opgenomen.

De onderwerpen in Pallas deel 3 zijn:
– Oude en Nieuwe Testament
– Fabels
– Loukianos; enkele godengesprekken en Loukios of de ezel
– Griekse geneeskunde
– Epos: Homeros’ Ilias en Odyssee
– Lyriek: Sapfo, Anakreon, gedichten van Archilochos, Sapfo, Anakreon, Ibykos, Alkman, Anakreontea
– Drama: Sophokles’ Antigone, Medea en Bakchai van Euripides
– Historiografie: Herodotos en als thema: Alexander de Grote
– Filosofie: teksten van Herakleitos, Plato en Epikouros
– Retorica: Lysias, Ps. Demosthenes.

Afronding van de grammatica
De grammatica wordt afgerond (en voor niet Pallas-gebruikers herhaald) aan de hand van 4 verhalen uit het Oude Testament, 15 fabels, 2 godengesprekken van Loukianos en zijn ezelroman Loukios, en de Eed van Hippokrates. Extra oefenmateriaal bij de grammatica-items is in het hulpboek opgenomen.

Andere suggesties…