Griekse Taal en Cultuur (GTC) voor de bovenbouw

Voor de bovenbouw van het vwo/ gymnasium biedt Eisma de titel Palladion. Dit is een boek voor het vak Griekse taal en cultuur in de bovenbouw. Het biedt de Griekse literatuur en cultuur geïntegreerd aan. Dit betekent dat aan de hand van de teksten van Griekse auteurs cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Bij de opzet van Palladion zijn de auteurs ervan uitgegaan dat de basisgrammatica Grieks is behandeld. Enkele hoofdstukken uit Palladion zijn gebundeld tot het kleine katern Dionysos en Eros.

Toont alle 11 resultaten