Library en differentiatie

Onze lesmethode Engel Library biedt verschillende mogelijkheden om te differentiëren. Op die manier kunnen we ook differentiëren tussen docenten – we hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde voorkeuren en manier van werken.

Alternatieve leerroutes

We realiseren ons dat de ‘ideale’ situatie waarin u alle opgaven door alle leerlingen kunt laten maken en waarbij ze in hetzelfde tempo door de stof gaan niet bestaat.
Daarom bieden we alternatieve routes aan. Die routes worden in de opgaven van de
onderdelen A, B en C van elke file aangegeven. Hierbij vinden wij het erg belangrijk om niet met plusjes of sterretjes te werken, wij willen graag dat iedere leerling, zonder waardeoordeel, plezier beleeft aan de methode.

Individuele online leerroutes

Bij het gebruiken van de online leeromgeving kunt u makkelijk aangeven welke opgaven een leerling moet maken. Zo kunt u per (groep) leerling(en) in uw klas differentiëren zonder dat andere leerlingen hier weet van hoeven te hebben.

Verwerkingsopdrachten

U kunt ervoor kiezen om met de gehele klas hetzelfde traject te doorlopen. Ook dan biedt Library mogelijkheden om te differentiëren. Bij de open verwerkingsvormen kunnen leerlingen laten zien wat zij hebben geleerd. De leerling die meer in huis heeft kan zich uitleven en een ander taal- en verwerkingsniveau laten zien. Op deze manier krijgt u inzicht in waar iedere leerling zich bevindt. Succeservaring staat hier boven niveau.
Ook is er sprake van differentiatie door begeleide groepsopdrachten die tot een eindresultaat leiden waar ieder groepslid een eigen aandeel in heeft gehad en trots op kan zijn.

Summatief vs formatief

Library leent zich voor zowel summatief als formatief werken. De onderdelen Test Yourself, Extra en Something Completely Different kunnen op verschillende momenten ingezet worden, passend bij uw situatie. Zo verwijst de uitslag per opdracht in Test Yourself naar de herhaling in Extra.

Grammar en Fiction

De Grammar file kan per onderwerp ingezet worden, of alleen bij de leerling die de extra herhaling nodig heeft. Er zijn echter ook situaties te bedenken waarbij je de hele file doorwerkt van begin tot eind.
De Fiction file kan per onderdeel (A, B, C, D), klassikaal of individueel, maar ook van begin tot eind doorlopen worden. Daarnaast kunt u nog voor uitbreiding kiezen door leerlingen een Engelstalig boek te laten lezen uit de (school)bibliotheek.

Online, folio of een combinatie

U kunt er als docent of vakgroep per file voor kiezen of u vanaf papier (folio) of online wilt werken. Dit kan zelfs per opdracht nog verschillen – door bijvoorbeeld het huiswerk/bepaalde opdrachten online te laten maken en de boekjes op school te houden.

Inzicht

Bij iedere opgave wordt het ERK niveau en de Bloom categorie aangeduid. Indien u zich hier mee bezighoudt, geeft u dit meer inzicht in taalniveau en verwerkingsniveau van de individuele leerling maar ook van de hele groep.
Bij Library bieden we een uitgebreide docentenhandleiding, die de docent in hoge mate ontzorgt. Als u er de voorkeur aan geeft zelf bronnen en opdrachten toe te voegen, is daar ook ruimte voor. Ons uitgangspunt is plezier in leren voor leerlingen, en in lesgeven voor docenten.

Wilt u meer weten over de methode Library voor het vak Engels? Neem dan contact op met uw accountmanager. Wij denken graag met u mee. Onze ervaring is dat een kort telefoontje of mailtje al een groot verschil kan maken.