Herodotos CE Grieks 2019

 7,50

Een wankelbaar bezit – Leerlingenboek

ISBN:
9789087719913 
Druk:
Schrijver(s):
H.W. Verheij, S. Veenman, H. Koning, D. Bartelds 

Beschrijving

Een wankelbaar bezit: Herodotos over tirannie is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Grieks in het jaar 2019. Het pensum volgt verschillende Griekse tirannen op het pad naar succes en onherroepelijke ondergang. Aan bod komen onder anderen Polykrates van Samos, de tirannen Kypselos en Periandros van Korinthe, Kleisthenes van Sikyon en Gelon van Syrakuse. Ook is er aandacht voor de tirannie in Athene, met de ingewikkelde (en boeiende) rol die de Spartanen daarbij gespeeld hebben. Naast de verhalen over intrigerende figuren biedt het pensum ook allerhande bespiegelingen over macht van de kant van Herodotos.

In het leerlingenboek zijn tekst, aantekeningen en commentaar met elkaar geïntegreerd. Zo kunnen docenten en leerlingen werken met een methode die in één oogopslag zicht biedt op de tekst (hetzij in Grieks, hetzij in vertaling), de vertaalhulp, belangrijke achtergrondinformatie en relevante vragen. De voorgeschreven teksten zijn ten behoeve van het begrip en de overzichtelijkheid per personage of familie gegroepeerd, wat betekent dat de teksten niet allemaal in de volgorde staan waarin ze in de Historiën voorkomen.

In het leerlingenboek zijn alle vertrouwde onderdelen te vinden:
– inleidende hoofdstukken over Herodotos en zijn werk, het genre van geschiedschrijving, de vijfde eeuw voor Christus en over macht in de Historiën;
– korte inleidingen die de tirannen in hun historische context plaatsen;
– de voorgeschreven Griekse en in het Nederlands vertaalde teksten uit de Historiën van Herodotos (de Griekse tekst wordt ook digitaal verstrekt);
– zakelijke en in de lespraktijk getoetste annotatie bij de Griekse tekst;
– commentaar met essentiële achtergrondinformatie;
– met het commentaar geïntegreerde vragen en opdrachten bij de Griekse teksten en de teksten in vertaling;
– onthoudblokken over het Ionische taaleigen van Herodotos;
– per hoofdstuk georganiseerde grammaticablokken en praktische leerwoordenlijsten;
– op relevantie geselecteerde proefvertalingen;
– de tekst van de syllabus.

Nieuw bij de examenbundel voor 2019:
Bij de leerlingenboeken voor het CE 2019 wordt een los katern toegevoegd, met daarin de authentieke Griekse teksten. Deze teksten zijn opgemaakt met een extra grote regelafstand, zodat leerlingen eenvoudig hun aantekeningen en vertalingen in dit katern kunnen maken.

Daarnaast is er gratis aanvullend online lesmateriaal beschikbaar. Dit materiaal biedt leerlingen extra hulp bij het vertalen van de authentieke teksten. Het is een aanvulling op de annotaties die in het boek bij de authentieke teksten worden gegeven. Het gaat vooral om korte vragen over de zinsstructuur die leerlingen stimuleren en helpen na te denken over de manier waarop de zin is opgebouwd. De vragen betreffen onder meer naamvallen, zinsontleding, structuur in hoofd- en bijzinnen, het combineren van woorden, het herkennen van bepaalde Griekse constructies en de tijden van werkwoorden. Voor scholen die niet de mogelijkheid hebben om digitaal te werken is dit materiaal ook als PDF beschikbaar.

Bij de bundels CE 2018 voegden we voor de eerste maal leerwoordenlijsten toe. Deze werden door docenten zeer positief ontvangen. In de bundels voor 2019 zult u deze dan ook zeker terugvinden.

Andere suggesties…